UED » » Politica de calitate


COMISIILE EXISTENTE ȘI DOCUMENTELE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ:


1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII CEAC:

 

2. COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ CEDPU:

 

3. COMISIA DE AUDIT INTERN ACADEMIC CAIA:DECLARAŢIA RECTORULUI UNIVERSITĂŢII EUROPENE ”DRĂGAN” REFERITOARE LA CALITATE

 

Asigurarea calității activității academice reprezintă astăzi o formă importantă de demonstrare a responsabilității pe care UED și-o asumă în relația sa cu societatea și cu principalii beneficiari ai valorii sociale create.

La cei peste 25 ani de activitate, Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, se individualizează prin recunoaștere și prestigiu în peisajul învățământului superior românesc. Creată din inițiativa și prin contribuția Domnului Prof. Dr. Josif Constantin Drăgan, recunoscător meleagurilor natale, Universitatea a contribuit la regăsirea Lugojului, un vechi și tradițional centru cultural al Banatului.

Universitatea Europeană "Drăgan" este o investiție în educație, factor strategic al dezvoltării și modelării multidimensionale a factorului uman. Preocuparea majoră a Universității Europene "Drăgan" este calitatea. Pentru aceasta ne bazăm pe profesori competenți, studenți talentați și ambițioși, și o bază materială generoasă.

Integrarea tehnologiei informaționale în cadrul fiecărei discipline academice, constituie o preocupare continuă. În felul acesta, absolvenții sunt capabili să-și exercite profesia pentru care s-au pregătit, imediat după terminarea studiilor.

În paralel cu activitatea didactică, promovăm și susținem activitatea de cercetare, aceasta fiind cartea de vizită a Universității. Astfel, fiecare Facultate elaborează un plan de cercetare științifică și un plan editorial, comunitatea academică participând la diverse conferințe ori simpozioane interne și internaționale. Nu în ultimul rând, fiecare Facultate și-a deschis larg porțile înspre mediul social și economic.

Dacă până acum am construit o Universitate modernă, pe viitor ne imaginăm Lugojul ca pe o Cetate Universitară apreciată pretutindeni.

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj aduce, în principal, patru beneficii majore, cum ar fi:

  • un succes mai mare în îndeplinirea misiunii instituției. Misiunea si obiectivele UED sunt clar stabilite;
  • creșterea satisfacției studenților față de cursuri și în raport cu profesorii ce activează în cadrul Universității;
  • îmbunătățirea curriculei, fișelor de disciplină și a competențelor specifice, în scopul atragerii de studenți;
  • creșterea eficienței prin sporirea calității.

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj este una dintre universitățile particulare din România care dorește să își diversifice reperele specifice vieții studențești. Astfel, în urma numeroaselor discuții pe care le avem cu studenții încercăm să identificăm nevoile acestora și să răspundem cu promptitudine cerințelor lor. Pe durata studiilor le oferim studenților noștri o serie de evenimente specifice dezvoltării competențelor profesionale: participarea la Competiția " Compania Anului" - incubatorul educațional BizzFactory, colaborări cu Centrul Regional de Afaceri Timișoara (CRAFT), numeroase activități de consiliere și orientare în carieră derulate prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UED.

Pe lângă activitățile de consiliere oferite studenților, UED le facilitează și posibilitățile de angajare în cadrul unor companii importante.

Dacă vorbim de absolvenții instituției, atunci trebuie să ținem cont de monitorizarea lor pe piața muncii sau de facilitarea accesului lor la activitățile organizate de către Universitate. O acțiune concretă prin care îi sprijinim pe studenții noștri se referă la facilitarea accesului acestora la locurile de muncă oferite de către companiile cu care UED a încheiat acorduri de parteneriat.

Universitatea Europeană "Drăgan"  din Lugoj oferă studii de licență, studii de master și studii postuniversitare. Atragerea studenților pentru toate cele trei tipuri de studii reprezintă obiectivul central al activităților derulate la nivel de Universitate.

Atunci când vorbim de arhitectura Universității putem avea în vedere o multitudine de factori, de la calitatea actului educațional și până la recunoașterea UED în plan național și internațional, de la activitatea de cercetare științifică și până la impactul pe care îl au publicațiile științifice ale cadrelor didactice în rândul mediului socio-economic.

Procesul de asigurare și de implementare permanentă a managementului calității la nivel instituțional se fundamentează pe dezvoltarea continuă a UED, implicând funcționarea optimă a tuturor componentelor de asigurare a calității existente la nivelul Universității."

 

 

Rector,

Conf. univ. dr. Dumitru CORNEANDRAGAN GROUP