DECAN:


 

Conf. univ. dr. SORIN BLAJ


 

DIRECTOR DEPARTAMENT:


 

Conf. univ. dr. MELANIA ELENA MICULEAC


 

Istoricul Facultăţii de Ştiinţe Economice reflectă una dintre preocupările constante ale mentorului Universităţii Europene "Drăgan" - economia. Facultatea de Ştiinţe Economice a funcţionat neîntrerupt din acelaşi an cu Facultatea de Drept (1992), de organizarea ei ocupându-se un colectiv de dascăli timişoreni în frunte cu Prof. univ. dr. Nicu Trandafir, care a îndeplinit, până în anul 2001, funcţia de decan, asigurând facultăţii stabilitate şi echilibru.

Facultatea de Ştiinţe Economice s-a ivit din necesitatea de a asigura cu specialişti o economie în plină transformare, care cerea o astfel de abordare a problemelor specifice domeniului, prin mobilitatea şi rapiditatea gândirii, prin adaptarea, uneori, "din mers" la condiţiile economiei de piaţă.

În plus, noile structuri economice promiteau asimilarea mai rapidă şi în măsură mai mare a cadrelor economice pregătite în condiţiile economiei de piaţă.

Colectivul didactic a fost relativ constant, fiind alcătuit, în esenţă, din profesori din Timişoara şi Bucureşti, reputaţi specialişti în domeniul economic.

Studenţilor li se oferă condiţii optime pentru studiu: cursuri, îndrumătoare de laborator, acces la informaţie de ultimă oră prin intermediul bibliotecii şi al reţelei de calculatoare, laboratoare de specialitate cu dotări corespunzătoare. Similar studenţilor de la celelalte facultăţi, beneficiază de: burse de merit, burse sociale, ajutoare financiare, schimb de experienţă sau stagii de pregătire la universităţi din străinătate.

Cercetarea ştiinţifică studenţească este organizată pe baza a numeroase cercuri, care îşi ţin întâlnirile lunar şi unde se dezbat, pe bază de referate, cel puţin două teme din programul de cercetare studenţească.

Cea mai bună dovadă a profesionalismului cu care s-a făcut pregătirea studenţilor la Facultatea de Ştiinţe Economice o constituie rezultatele promovării examenului de licenţă.

O parte din absolvenţi au devenit cadre didactice universitare. Ceilalţi şi-au înfiinţat societăţi comerciale, au devenit manageri, specialişti în finanţe-contabilitate, lucrători bancari, în domeniul asigurărilor etc.

Practica studenţească, la societăţi comerciale sau instituţii publice asigură din timp familiarizarea cu domeniile în care vor activa.

Facultatea de Ştiinţe Economice are o activitate de cercetare ştiinţifică susţinută şi constantă. De la înfiinţare, la editurile Fundaţiei Europene "Drăgan" au fost publicate, de către cadrele titulare şi asociate, un număr impresionant de cursuri, îndrumătoare, caiete de seminar. Analele Universităţii Europene "Drăgan" - Seria Economică apar constant, ele fiind deschise atât cadrelor didactice deja cunoscute, cât mai ales tinerilor asistenţi care îşi pot valorifica astfel rezultatele cercetărilor lor teoretice sau practice.

Planurile de învăţământ sunt corelate cu necesitatea însuşirii de către studenţi a mecanismelor economice de piaţă, în vederea formării lor pentru o activitate imediată. Participarea tinerelor cadre didactice la cursuri postuniversitare şi de masterat, precum şi perfecţionarea lor prin doctorat contribuie la introducerea cât mai rapidă a noutăţilor din domeniul ştiinţelor economice în circuitul universitar.

Periodic, se organizează cursuri deschise şi workshop-uri pe teme economice, susţinute de profesori universitari atât din ţară, cât şi din străinătate.


DRAGAN GROUP