UED » » Revista Anale Seria Economică


Revista Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică

 

Publicată de:

 

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Facultatea de Ştiinţe Economice

 str. Ion Huniade, nr. 2

305500 - Lugoj, jud. Timiş

telefon: 0256/359 200

fax: 0256/359 198

e-mail: ued@deu.ro

 


ISSN-L: 1841 - 544X

ISSN: 2069 - 6299 (Tipărit)

ISSN: 1841 - 544X (CD-ROM)

ISSN: 2069 - 3664 (Online)

 

 

 

Revista Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică, este publicată anual şi cuprinde cercetări teoretice şi aplicative în Ştiinţele Economice.

 

Domeniile de cercetare sunt:

  • Economie şi Integrare Europeană
  • Finanţe, Bănci şi Asigurări
  • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
  • Management, Administrarea Afacerilor şi Marketing
  • Matematică, Statistică, Cibernetică şi Informatică Economică
  • Comunicare şi Etică în Afaceri

 

Vă invităm să participaţi cu lucrări în revista noastră.

 

Lucrările trebuie să respecte condiţiile prevăzute în Normele de tehnoredactare şi să fie acceptate de Comisia de recenzare.


 

DRAGAN GROUP