UED » » Cercetare Facultatea de Drept


Cercetarea ştiinţifică a fost şi rămâne o componentă de bază a instruirii educativ-formative pe care şi-a asumat-o Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj.

În realizarea obiectivelor de cercetare ştiinţifică sunt implicate atât cadrele didactice, cât şi studenţii facultăţii, pe baza unor programe structurate pe domeniile:

 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate anual prin Granturi CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior);
 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării anual prin Programe din cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (PNCDI);
 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate pe bază de Contract sau Convenţie de Cercetare, încheiate cu societăţi comerciale, instituţii publice sau alte organizaţii;
 • Cărţi, cursuri şi alte materiale didactice de specialitate;
 • Cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 • Reviste de specialitate proprii (Revista Studium Legis);
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în reviste cotate ISI (Institutul pentru Ştiinţa Informării din Philadelphia - Statele Unite ale Americii);
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în reviste de specialitate din ţară;
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în anale, studii juridice, buletine ştiinţifice şi publicaţii ale instituţiilor universitare şi de cercetare din ţară;
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în anale, studii juridice, buletine ştiinţifice şi publicaţii ale instituţiilor universitare şi de cercetare din străinătate;
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice interne (conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, workshop-uri şi alte manifestări ştiinţifice);
 • Participarea cadrelor didactice la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate în străinătate;
 • Participarea cadrelor didactice la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate în România;
 • Participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, organizate în străinătate;
 • Participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate în România;
 • Participarea studenţilor la Şcoli de vară, organizate de către instituţii de învăţământ superior în România şi în străinătate.


 

DRAGAN GROUP