UED » » Cercuri ştiinţifice studenţeşti


Cercetare ştiinţifică studenţească

Cercuri ştiinţifice Facultatea de Ştiinţe Economice

 

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice funcţionează două cercuri ştiinţifice studenţeşti: Finanţe şi bănci şi Management financiar.

 

 

1. Cercul ştiinţific studenţesc de "Finanţe şi bănci":

 

Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Sorin Blaj

 

Teme de cercetare propuse:

 • Analiza cotei unice în Europa
 • Analiza evoluţiei bugetului pentru infrastructură în România
 • Analiza veniturilor fiscale în România
 • Analiza fiscalităţii în România şi statele Uniunii Europene
 • Fiscalitatea şi investiţiile
 • Contabilitatea şi analiza clienţilor şi a furnizorilor
 • Gestionarea activelor şi resurselor stabile
 • Analiza situaţiei patrimoniale la o entitate economică
 • Reflectarea stării economice generale a întreprinderii.
 • Importanța grupurilor societare în economia contemporană
 • Elementele fundamentale ce caracterizează misiunea de evaluare a întreprinderii
 • Evaluarea activității firmei prin intermediul planului de afaceri.
 • Sistemul de asigurări românesc. Prezentarea structurii sale generale
 • Piaţa de asigurări din România. Elementele tehnice ale asigurărilor
 • Eficiența economică și decizia de investire
 • Evaluarea și managementul global al riscurilor întâlnite în afaceri
 • Notele explicative la situaţiile financiare anuale
 • Proceduri fiscale şi contabile privind TVA split
 • Analiza statistică a factorilor care influențează profitul la SC…
 • Avantaje ale promovării virtuale a unei societăți comerciale
 • Acreditiv documentar vs. incasso documentar
 • Analiza generală a asigurărilor din România

 

2. Cercul ştiinţific studenţesc de "Management financiar":

 

Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Melania - Elena Miculeac

 

Teme de cercetare propuse:

 • Managementul fiscal al impozitului pe venit în România
 • Analiza evoluţiei veniturilor fiscale din taxa pe valoarea adăugată în România
 • Analiza evoluţiei ratei fiscalităţii în Uniunea Europeană
 • Studiu comparativ privind veniturile fiscale în România şi Uniunea Europeană
 • Studiu comparativ privind fiscalitatea în România şi un stat membru al Uniunii Europene
 • Gestiunea unui portofoliu de valori mobiliare
 • Managementul financiar la o societate pe acţiuni
 • Diagnosticul bonităţii financiare la o entitate economică
 • Aspectele specifice mediului organizaţional românesc
 • Aplicarea metodelor manageriale moderne în cadrul firmelor autohtone şi străine
 • Analiza structurii organizatorice ce caracterizează o companie multinaţională
 • Abordarea leadership-ului la nivelul unităților organizaţionale
 • Evoluţia comerţului electronic din România
 • Securitatea metodelor electronice de plată
 • Contractarea serviciilor de audit intern
 • Consultanţă contabilă şi fiscală
 • Studiu comparativ privind evoluţia şomajului în România şi celelalte state ale Uniunii Europene
 • Evoluţia produsului intern brut în România şi ţările Uniunii Europene. Cauze şi tendinţe

 

Realizarea unui referat de calitate reprezintă un pas decisiv spre însuşirea corectă a deprinderilor necesare pentru:

 • conceperea şi redactarea lucrării de licenţă (pentru studenţii din anul III de Studii universitare de licenţă)
 • conceperea şi redactarea lucrării de disertaţie (pentru studenţii din anul II de Studii universitare de masterat)
 • conceperea şi realizarea de lucrări ştiinţifice pentru participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti
 • conceperea şi redactarea de articole pentru ziare şi reviste studenţeşti

 

În cadrul acestor cercuri se urmăreşte crearea unor conexiuni între aspectele teoretice şi cele aplicative, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenţilor să-şi publice lucrările în reviste. De asemenea, se urmăreşte ca temele abordate în cadrul cercurilor să fie adaptate temelor alese pentru lucrările de licenţă, studenţii având astfel ocazia să prezinte în şedinţele cercurilor capitole din lucrările de licenţă.

 

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti este valorificată şi prin participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti.


Cercetare ştiinţifică studenţească

Cercuri ştiinţifice Facultatea de Drept

 

Cercetarea studenţească se desfăşoară în cadrul celor două cercuri ştiinţifice studenţeşti existente la nivelul Facultăţii de Drept:

 

 • Drept civil și procesual civil
 • Coordonator ştiinţific: Lector univ.dr. Georgescu - Bona Speranţa Daniela Maria
 •  Drept penal și procesual penal
 • Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Orza Daniela - Simona

 

Mod de desfăşurare: Şedinţe lunare de comunicări şi dezbateri.

 

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti este valorificată şi prin participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti.


 

DRAGAN GROUP