UED » Departamentul de Relaţii Internaţionale


În cadrul Universităţii Europene Drăgan funcţionează Departamentul de Relaţii Internaţionale. Obiectivele Departamentului vin în întâmpinarea nevoilor studenţilor, concentrându-se pe creşterea calităţii ofertei educaţionale prin adăugarea unei necesare componente internaţionale procesului de educaţie şi formare profesională. Departamentul desfăşoară o paletă largă de activităţi specifice: comunicare, informare, consiliere, promovare şi coordonarea proiectelor.

 

 

ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE - DRI

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale - DRI are următoarele obiective:

  • promovarea imaginii Universităţii Europene Drăgan pe plan naţional şi internaţional;
  • promovarea contactelor cu alte universităţi din ţară şi din străinătate, deschizând posibilitatea participării studenţilor şi cadrelor didactice la programe de mobilităţi şi de formare profesională de tip naţional şi european;
  • asigură promovarea cooperării şi transferului de informaţii în vederea dezvoltării Universităţii;
  • încheierea de acorduri bilaterale cu alte universităţi pe plan intern şi internaţional;
  • informarea studenţilor asupra posibilităţilor de mobilitate şi alte formule de schimburi interuniversitare;
  • prezentarea ofertei educaţionale şi consilierea studenţilor în vederea efectuării studiilor în străinătate;
  • furnizează studenţilor străini o gamă largă de informaţii referitoare la studiile pe care le pot urma la Universitatea Europeană Drăgan;
  • Departamentul asistă studenţii străini pentru rezolvarea tuturor dificultăţilor pe care aceştia le pot întâmpina;
  • oferă consultanţă studenţilor şi masteranzilor pentru a învăţa cum să negocieze ofertele de muncă, cum să lucreze cu firmele de recrutare etc.;
  • organizează diferite evenimente în cadrul Universităţii Europene Drăgan.

    REGULAMENT DE FUNCȚIONARE AL DEPARTAMENTULUI DE RELAȚII INTERNAȚIONALE


 Persoană de contact:

Lect. univ. dr. Alina Nistorescu
Telefon/Fax:   0256/359.198


 

DRAGAN GROUP