CADRE DIDACTICE TITULARE:


CORNEAN DUMITRU
Conferenţiar univ. dr.                                          
POPESCU CONSTANTIN-FLORINEL
Conferenţiar univ. dr.
NEGRUŢIU CORINA
Lector univ. dr.
GEORGESCU-BONA SPERANȚA DANIELA MARIA
Lector univ. dr.
TĂTAR RAMONA-GABRIELA
Lector univ. dr.
GALU CLAUDIU-GABRIEL
Lector univ. dr.
HUȘANU LUMINIȚA LEOCADIA
Lector univ. dr.
DORNEAN-PĂUNESCU RALUCA-LAURA Lector univ. dr.


CADRE DIDACTICE ASOCIATE:


BARAC LIDIA
Profesor univ. dr.
VASILE ANA
Profesor univ. dr.                  
DOBRIN IONEL-GABRIEL
Conferenţiar univ. dr.
MATEIA ADRIAN-NICOLAE
Conferenţiar univ. dr.
BRATIŞ MARIAN
Conferenţiar univ. dr.
BRÎNDESCU SORIN OVIDIU
Conferenţiar univ. dr.
TĂTAR DAN CRISTIAN
Lector univ dr.
NISTORESCU ALINA-MARIA
Lector univ dr.
ORZA DANIELA
Lector univ dr.


DRAGAN GROUP