UED » » Fond de carte


 

UED asigură resursele de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, antologii etc.) necesare pentru fiecare program de studii în Bibliotecă, centre de cercetare, atât în format clasic, cât şi în format electronic, fiind puse la dispoziţia studenţilor în mod gratuit.

Biblioteca Universităţii dispune, pe lângă accesul electronic, de un număr de 26.595 volume din ţară şi din străinătate, acoperind domeniile Drept, Științe Economice și Diverse, precum şi de abonamente la principalele reviste de specialitate pentru fiecare disciplină care defineşte un program de studii. Biblioteca beneficiază de resurse importante în vederea achiziționării cărţilor şi revistelor de specialitate.

 

 

De asemenea, Biblioteca UED utilizează un program specializat SafirBibliotecar care permite înregistrarea cărților din bibliotecă și gruparea lor pe categorii, edituri, colecții, autori, limbi străine. Prin intermediul acestui soft se pot înregistra și cărțile împrumutate.

 

 

 

 


DRAGAN GROUP