UED » » Sesiune UED


Sesiune proprie

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA LUGOJ SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

 

 ""ROMÂNIA ŞI PROVOCĂRILE PREZENTULUI ŞI ALE VIITORULUI""

 

 

 

L U G O J

 24 - 25 NOIEMBRIE 2023


 

COLECTIVUL ŞTIINŢIFIC:


Conf. univ. dr. Dumitru Cornean - Rector, Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin - Prorector, Facultatea de Ştiinţe Economice

Conf. univ. dr. Sorin Blaj - Decan, Facultatea de Ştiinţe Economice

Lector univ. dr. Corina Negruţiu - Decan, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Grigore Silaşi - Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Radu Şerban - Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof. univ. dr. Ana Vasile - Universitatea Tibiscus din Timişoara

Prof. univ. dr. Angelo Santagostino - Universitatea de Studii din Brescia (Italia)

Prof. univ. dr. Paolo Magagnotti - Universitatea din Trento (Italia)

Prof. univ. dr. István Süli-Zakar - Universitatea din Debreţin (Ungaria)

Prof. univ. dr. Maria Nicola Giatas - Institutul de Educaţie Tehnologică din Salonic (Grecia)


 

SECRETARIATUL SESIUNII:

 

Conf. univ. dr. Adrian Nicolae Mateia - Director Cercetare, Facultatea de Ştiinţe Economice

Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac - Director Departament, Facultatea de Ştiinţe Economice

Lector univ. dr. Speranţa Daniela Maria Georgescu - Bona - Director Departament, Facultatea de Drept

Lector univ. dr. Alina Maria Nistorescu - Director Relaţii Internaţionale, Facultatea de Ştiinţe Economice

Conf. univ. dr. Constantin Florinel Popescu - Facultatea de Drept

Lector univ. dr. Cosmina Dema Poruţiu - Facultatea de Ştiinţe Economice

Lector univ. dr. Alexandra Doroş - Facultatea de Ştiinţe Economice

Lector univ. dr. Ramona Gabriela Tătar - Facultatea de Drept

Lector univ. dr. Maria Barabaş - Facultatea de Ştiinţe Economice

Lector univ. dr. Claudiu Gabriel Galu - Facultatea de Drept


 

DOMENIILE SESIUNII:

 • Sistemul judiciar: prezent şi perspectivă
 • Economia României între prezent şi viitor
 • Şcoala românească şi societatea modernă


 

REVISTELE SESIUNII:

 

Lucrările in extenso, pe domenii, vor fi publicate în revistele universităţii, reviste recunoscute de CNCSIS:

 • Analele Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj. Seria Economică
 • Studium Legis

 

 

INFORMAŢII GENERALE:


Date importante:

31 Octombrie 2023: înscrierea participanţilor şi a lucrărilor.

13 Noiembrie 2023: expedierea lucrărilor in extenso, în format electronic (.doc).

20 Noiembrie 2023: plata taxei de participare şi confirmarea participării.

 

Taxa de participare este de 100 RON. Se va achita în contul RO15 BACX 0000 0030 1569 6000 deschis la UniCredit Ţiriac Bank - Sucursala Lugoj sau la casieria Universităţii. În contul taxei de participare se acceptă maximum 2 lucrări de autor.

 

Corespondenţa se poate realiza:

Electronic, pe adresa de E-mail: anamateia@yahoo.com. Pentru înscrierea participanţilor şi a lucrărilor, respectiv trimiterea lucrărilor in extenso şi a documentului de plată scanat.

Prin Fax, la numărul 0256/359 198, pentru trimiterea copiei documentului de plată.

Prin Poştă, pe adresa: Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, str. Ion Huniade, nr. 2, 305500 - Lugoj, jud. Timiş, cu menţiunea "Pentru Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională", pentru trimiterea copiei documentului de plată.

Persoana de contact: Conf. univ. dr. Adrian Nicolae Mateia

Informaţii suplimentare se pot obţine pe adresa de web: https://www.universitateaeuropeanadragan.ro/ sau la telefon: 0256/359 198.

Transportul, cazarea şi masa se suportă de către participanţi.


 

CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:

 

Limbile de redactare:


Română şi engleză.

Lucrările înscrise la secţiunea Economia României între prezent şi viitor vor fi realizate integral în română şi engleză, iar la secţiunile Sistemul judiciar: prezent şi perspectivă şi Şcoala românească şi societatea modernă vor cuprinde titlul, autorul/ii, rezumatul şi cuvintele cheie atât în română, cât şi în engleză, textul lucrării fiind redactat doar în română.

 

Dimensiune:

 

Minimum 4 pagini.

 

Tip caracter:

 • Font: Times New Roman.
 • Editare în Microsoft Office Word.

Setări pagină:

 • Format: Lăţime - 17 cm, Înălţime - 24 cm.
 • Tip: Portret. 
 • Margini: Sus - 2,5 cm, Jos - 2,5 cm, Stânga - 2,5 cm, Dreapta - 2,5 cm, Antet - 1,25 cm, Subsol - 1,25 cm.

Prima pagină:

 • TITLU: centrat, caracter - 14 bold, cu majuscule.
 • AUTOR(I): centrat, caracter - 12 bold, titlu didactic şi/sau ştiinţific, prenume, nume, instituţie, facultate sau departament şi e-mail.
 • REZUMAT: caracter - 11, la un rând, justified, de maximum 200 cuvinte.
 • CUVINTE CHEIE: caracter - 11, la un rând, justified.
 • CLASIFICAREA JEL: caracter - 11, la un rând, justified. Vă rog să consultaţi clasificarea JEL pe site-ul www.aeaweb.org (Doar pentru revista Anale. Seria Economică)

Între titlu şi autor(i) - 2 rânduri libere.

Între autor(i) şi rezumat - 2 rânduri libere.

Între rezumat şi cuvinte cheie - 1 rând liber.

Între cuvinte cheie şi clasificarea JEL - 1 rând liber.

Între clasificarea JEL şi text - 2 rânduri libere.

 

Text:


Caracter - 12, la un rând, justified.

După finalul textului - 2 rânduri libere.

 

Bibliografie:


Caracter - 11, la un rând, justified.

Ex. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus - Economie politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000.

 

Lucrările care nu respectă condiţiile de redactare, nu vor fi publicate.


 

 

 

DRAGAN GROUP