UED » » Procesul de recenzare Revista Anale Seria Economică


Revista Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică

Procesul de recenzare

 

Toate lucrările publicate în revistă vor fi supuse unui riguros proces de recenzare, bazat pe termenii prevăzuţi în Ghidul de recenzare şi realizat de Comisia de evaluare alcătuită din doi recenzori.

 

 

Ghidul de recenzare

 

Criteriile de evaluare a lucrărilor sunt următoarele:

1.      Lucrarea se încadrează în tema şi domeniile de cercetare ale revistei.

2.      Titlul lucrării este clar şi reflectă obiectul de studiu.

3.      Rezumatul lucrării sintetizează clar conţinutul acesteia.

4.      Introducerea prezintă relevanţa lucrării pentru domeniul respectiv şi citează principalele rezultate obţinute de alţi autori cu privire la tema respectivă.

5.      Lucrarea conţine şi o prezentare a studiilor precedente din acelaşi domeniu.

6.      Metodologia de cercetare utilizată este prezentată coerent şi justifică de ce este preferată în locul altor metodologii existente.

7.      Sursa bazelor de date este de încredere (baze de date oficiale, exemplificări reprezentative etc.).

8.      Contribuţia ştiinţifică a lucrării este autentică pentru teoria sau practica economică.

9.      Concluziile cuprind în mod clar şi precis rezultatele şi consecinţele lucrării.

10.  Bibliografia este recentă, relevantă şi potrivit selectată. Trebuie să existe o legătură clară între datele biografice de la sfârşitul lucrării şi cele menţionate în text.

11.  Vocabularul folosit este academic, fără probleme de coerenţă sau greşeli gramaticale.

 

 

În urma evaluării lucrărilor, acestea pot primi următoarele recomandări din partea recenzorilor:

1.      Lucrarea este acceptată spre publicare în forma iniţială.

2.      Lucrarea este acceptată spre publicare cu modificări minore.

3.      Lucrarea este acceptată spre publicare cu modificări substanţiale.

4.      Lucrarea nu este acceptată spre publicare şi este respinsă.

 

 

Întreaga responsabilitate pentru exactitatea calculelor, datelor experimentale, afirmaţiilor ştiinţifice şi traducerea lucrărilor revine autorilor.

 

Se atrage atenţia autorilor să respecte legile Copyright-ului aflate în vigoare, la data publicării lucrărilor.


 

DRAGAN GROUP