UED » » Norme tehnoredactare Revista Didactica Modernă


Revista Didactica Modernă

Norme tehnoredactare

 

Pentru a fi publicate în Revista Didactica Modernă, lucrările trebuie să respecte şi să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

Domenii de cercetare:

Lucrările trebuie să se încadreze în domeniile:

  • Reforma şi Managementul Învăţământului Românesc;
  • Învăţământul Primar şi Gimnazial;
  • Învăţământul Liceal şi Postliceal.

 

Limbile de redactare:

Engleză, franceză sau germană.

Autorii români vor trimite şi lucrările în limba română.

 

Dimensiune: minimum 4 pagini.

 

Tip caracter:

  • Font: Arial.
  • Editare în Word 97 - 2016.

 

Setări pagină:

  • Format A4, Portrait. Top - 2,5 cm, Bottom - 2 cm, Left - 2,5 cm, Right - 2 cm, Gutter - 0 cm, Header - 1,25 cm, Footer - 1,25 cm.

Prima pagină:

  • TITLU: centrat, caracter - 12 bold, cu majuscule.
  • AUTOR(I): centrat, caracter - 11 bold, titlu didactic şi/sau ştiinţific, prenume, nume, instituţie, facultate sau departament şi e-mail.
  • REZUMAT: caracter - 10, la un rând, justified, de maximum 200 cuvinte.
  • CUVINTE CHEIE: caracter - 10, la un rând, justified.

Între titlu şi autor(i) - 2 rânduri libere.

Între autor(i) şi rezumat - 2 rânduri libere.

Între rezumat şi cuvinte cheie - 1 rând liber.

Între cuvinte cheie şi text - 2 rânduri libere.

 

Text: caracter - 11, la un rând, justified.

După finalul textului - 2 rânduri libere.

 

Bibliografie:

Caracter - 11, la un rând, justified.

Ex. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus - Economie politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000.

 

Termen de predare:

Lucrările vor fi transmise la adresa de e-mail a U.E.D.: ued@deu.ro


DRAGAN GROUP