UED » » Taxe şcolarizare UED*** INFORMAȚII PENTRU PLATA RATELOR ȘI A TAXELOR ÎN CONTUL BANCAR AL UED LUGOJ

 

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ

ADRESA: STR. ION HUNIADE, NR. 2, LUGOJ, TIMIȘ, ROMÂNIA

CUI: 15724125

CONT IBAN: RO15BACX0000003015696000

BANCA: UNICREDIT BANK LUGOJ


La detalii de plată se completează obligatoriu:

  • Nume și prenume student;
  • Facultatea;
  • Specializarea;
  • Anul de studii;
  • Cuantumul ratei achitate.

IMPORTANT: Copia ORDINULUI DE PLATĂ trebuie trimisă în format electronic și pe e-mail-ul Facultății de care aparțineți!

(E-mail Facultatea de Drept: drept_lg@deu.ro // E-mail Facultatea de Științe Economice: stiinte_lg@deu.ro)

***Cuantumul taxelor de studii pentru anul universitar 2023/2024, mărimea ratelor şi termenele de achitare, aferente studiilor universitare de licență și masterat se regăsesc accesând următorul link:

https://www.universitateaeuropeanadragan.ro/images/imguploads/informatii_interes_public/taxe_scolarizare/Taxe%20scolarizare%202023_2024_Avizier_Site.pdf

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNCREDEREA ACORDATĂ!


DRAGAN GROUP