UED » » Admiterea la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj - Ciclul II - Studii Universitare de Master


   Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master

   Hotărârea Senatului universitar de aprobare a Cifrei de școlarizare pentru admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și de master

   Fișă de înscriere Facultatea de Drept

   Fișă de înscriere Facultatea de Științe Economice

   Cerere scutire taxă de înscriere Facultatea de Drept (Absolvent UED care a promovat examenul de licență în sesiunile aferente anului universitar 2022-2023; Alte categorii: copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învățământul universitar și preuniversitar, copii proveniți din familii monoparentale care nu au depășit vârsta de 26, copii ce provin din centre de plasament și nu au depășit vârsta de 26 de ani)

   Cerere scutire taxă de înscriere Facultatea de Științe Economice (Absolvent UED care a promovat examenul de licență în sesiunile aferente anului universitar 2022-2023; Alte categorii: copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învățământul universitar și preuniversitar, copii proveniți din familii monoparentale care nu au depășit vârsta de 26, copii ce provin din centre de plasament și nu au depășit vârsta de 26 de ani)

   Hotărârea Senatului universitar de aprobare a Regulamentului de admitere, taxelor de admitere și a Comisiilor tehnice de admitere

   Decizia rectorului de numire a Comisiilor tehnice de admitere


   LISTA FINALĂ CU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI ȘI ÎNMATRICULAȚI LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023 - 2024

   LISTA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI ÎN SESIUNEA IUNIE - IULIE 2023

  • FACULTATEA DE DREPT
  • FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

   LISTA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI ÎN SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE 2023

  • FACULTATEA DE DREPT
  • FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


 


DRAGAN GROUP