DOCUMENTELE SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (SMC):


 

  • PLANUL OPERAȚIONAL AL FACULTĂȚII DE ŞTIINŢE ECONOMICE
  • ORGANIGRAMA FACULTĂȚII DE ŞTIINŢE ECONOMICE


 

DRAGAN GROUP