DECAN:


 

Lector univ. dr. CORINA NEGRUŢIUDIRECTOR DEPARTAMENT:


 

Lector univ. dr. SPERANȚA DANIELA MARIA GEORGESCU BONA

 

 

Pentru Universitatea lugojeană, Facultatea de Drept a fost componenta esenţială în anii de început. Cursurile s-au deschis în anul universitar 1992/1993, cu un număr mare de studenţi, în prezenţa unui corp didactic de elită, care a asigurat, ani la rând, o pregătire de excepţie pentru seriile de studenţi pe care le-a îndrumat.

La Lugoj au predat şi continuă să predea personalităţi de marcă din lumea dreptului românesc.

Interesul conducerii acestei facultăţi s-a îndreptat, de la început, spre acoperirea cu material didactic a disciplinelor de curs şi seminar. Au apărut, în primul deceniu de activitate, peste 50 de titluri în domeniul dreptului, cursuri semnate de cadre didactice proprii sau asociate.

Activităţile didactice ale studenţilor Facultăţilor de Drept se desfăşoară în spaţiile de învăţământ ale Universităţii Europene Drăgan, care asigură condiţii optime pentru cursuri, seminarii şi lucrări de laborator. Pentru Facultatea de Drept funcţionează un laborator de criminalistică, iar lucrările practice de informatică juridică se desfăşoară în laboratoare dotate cu aparatură modernă. Studenţilor li se facilitează accesul la programul legislativ, prin care se realizează o informaţie rapidă asupra întregului sistem legislativ românesc.

Studenţii interesaţi în aprofundarea cunoştinţelor, precum şi cei cu preocupări de cercetare ştiinţifică sunt încadraţi în cercuri ştiinţifice studenţeşti.

Rezultatele cercetărilor sunt valorificate prin dezbateri, referate, sau lucrări susţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Publicaţia de specialitate a Facultăţii de Drept e Studium Legis, primul număr apărând în 2001.

Activitatea ştiinţifică a Facultăţii de Drept se completează cu organizarea de către Institutul European de Cercetări pentru Drepturile Omului a 5 mese rotunde cu tematică legată de protecţia bunurilor culturale, protecţia refugiaţilor, drepturile persoanei; participarea cu comunicări la sesiuni şi simpozioane din alte centre universitare: Bucureşti, Timişoara, Braşov, Cluj Napoca.

Un grup de studenţi a participat, în anul 2000, la Salonul elevului şi studentului de la Orleans (Franţa).

O statistică efectuată pe rezultatele la licenţă ale absolvenţilor indică un procent de promovabilitate de peste 80%.

 

 

 

DRAGAN GROUP