UED » Facultatea de Ştiinţe Economice


 

 

Istoric:

 

Facultatea de Ştiinţe Economice a fost înfiinţată în anul 1993 de profesorul doctor Josif Constantin Drăgan, din dorinţa acestuia de a oferi lugojenilor oportunitatea de a urma studii universitare economice la Lugoj.

 

În 1998 a absolvit prima promoţie de economişti licenţiaţi, iar în 2004 s-a obţinut acreditarea programului de studii de licenţă Finanţe şi bănci.

 

Din 2005 facultatea a trecut la aplicarea sistemului Bologna:

  • 3 ani cu 180 credite – studii universitare de licență,
  • 2 ani cu 120 de credite – studii universitare de master.

 

În 2005 a absolvit prima promoţie de masteranzi, iar în 2008 s-a obţinut acreditarea programului de studii de master Management financiar.

 

În 2012 Facultatea de Ştiinţe Economice a acreditat patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

 

 

Oferta academică:

 

În prezent, Facultatea de Ştiinţe Economice are doar programe acreditate, atât de licenţă şi de master, evaluate de ARACIS cu calificativul încredere, cât şi postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:

 

Licenţă:

  • Finanţe şi bănci, 3 ani, 180 credite

 

Master:

  • Management financiar, 2 ani, 120 credite

 

Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice obţin competenţe pentru ocuparea unor posturi de:

  • economişti, consilieri economişti, consultanţi economişti, referenţi economişti,
  • specialişti în domeniile finanţe, bănci, asigurări şi administraţie publică: inspectori fiscali, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, evaluatori imobiliari, analişti financiari-bancari, administratori credite, consilieri clientelă, ofiţeri de credite, manageri bancă, manageri relaţii cu clienţii, branch manageri, brokeri de asigurări, inspectori asigurări, funcţionari publici etc.

 

 

Viziune de viitor:

 

Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte continuu piaţa muncii din Lugoj şi din regiunea de Vest, fiind receptivă la modificările şi cerinţele acesteia.

 

 

Mesajul Decanului:

 

"Programele de studii ale Facultăţii de Ştiinţe Economice oferă absolvenţilor oportunitatea de a obţine o pregătire superioară în domeniul economic, fiind utile atât celor ce doresc să urmeze o carieră în domeniul privat, dar şi celor ce se gândesc să lucreze în domeniul public. Cu ajutorul competenţelor dobândite în anii de studii, de licenţă, de master şi postuniversitare, absolvenţii noştri ocupă în acest moment funcţii importante în numeroase instituţii publice sau societăţi comerciale, financiare sau de afaceri, din Lugoj, Timişoara, Buziaş, Făget, din judeţul Timiş şi judeţele limitrofe."

Conferenţiar univ. dr. Sorin Blaj,

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice

 


 

DRAGAN GROUP