UED » » Norme tehnoredactare Revista Anale Seria Economică


Revista Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică

Norme tehnoredactare

 

Pentru a fi publicate în Revista Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică, lucrările trebuie să respecte şi să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

Temă: "Economia României, în contextul crizei financiare şi economice"

 

Domenii de cercetare:


Lucrările trebuie să se încadreze în domeniile:

 • Economie şi Integrare Europeană
 • Finanţe, Bănci şi Asigurări
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 • Management, Administrarea Afacerilor şi Marketing
 • Matematică, Statistică, Cibernetică şi Informatică Economică
 • Comunicare şi Etică în Afaceri

Limbile de redactare:


Engleză, franceză sau germană.

Autorii români vor trimite şi lucrările în limba română.

 

Dimensiune:

 

Minimum 4 pagini.

 

Tip caracter:

 • Font: Times New Roman.
 • Editare în Microsoft Office Word.

Setări pagină:

 • Format: Lăţime - 17 cm, Înălţime - 24 cm.
 • Tip: Portret. 
 • Margini: Sus - 2,5 cm, Jos - 2,5 cm, Stânga - 2,5 cm, Dreapta - 2,5 cm, Antet - 1,25 cm, Subsol - 1,25 cm.

Prima pagină:

 • TITLU: centrat, caracter - 14 bold, cu majuscule.
 • AUTOR(I): centrat, caracter - 12 bold, titlu didactic şi/sau ştiinţific, prenume, nume, instituţie, facultate sau departament şi e-mail.
 • REZUMAT: caracter - 11, la un rând, justified, de maximum 200 cuvinte.
 • CUVINTE CHEIE: caracter - 11, la un rând, justified.
 • CLASIFICAREA JEL: caracter - 11, la un rând, justified. Vă rog să consultaţi clasificarea JEL pe site-ul www.aeaweb.org

Între titlu şi autor(i) - 2 rânduri libere.

Între autor(i) şi rezumat - 2 rânduri libere.

Între rezumat şi cuvinte cheie - 1 rând liber.

Între cuvinte cheie şi clasificarea JEL - 1 rând liber.

Între clasificarea JEL şi text - 2 rânduri libere.

 

Text:


Caracter - 12, la un rând, justified.

După finalul textului - 2 rânduri libere.

 

Bibliografie:


Caracter - 11, la un rând, justified.

Ex. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus - Economie politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000.

 

Termen de predare:


Lucrările se vor preda la secretariatul facultăţii, sau electronic la adresa de e-mail: stiinte_lg@deu.ro


 

DRAGAN GROUP