UED » » Norme lucrări ştiinţifice studenţeşti


Cercetare ştiinţifică studenţească

Norme de realizare a lucrărilor

 

În fiecare an, studenţii Universităţii Europene Drăgan din Lugoj organizează Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti şi asigură studenţilor participarea la cel puţin două sesiuni ştiinţifice studenţeşti externe, organizate de universităţi din România.

 

Pentru a putea participa la una dintre aceste sesiuni, studenţii trebuie să elaboreze sub coordonarea unui cadru didactic un referat pe o temă ce ţine de disciplina predată de coordonatorul ştiinţific. Referatul este apoi analizat în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, unde se ia decizia constituirii într-o lucrare ştiinţifică ce poate fi înscrisă în cadrul sesiunilor externe sau sesiunea proprie

 

Participarea este o experienţă extrem de utilă în contextul competiţiei existente pe piaţa muncii, competiţie la care vor participa viitorii absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Facultăţii de Drept. În economia modernă capacitatea de a expune eficient idei şi concluzii în faţa unui public (nu întotdeauna foarte prietenos) este vitală pentru orice poziţie managerială.

 

De aceea toţi studenţii ce aspiră la o carte de vizită serioasă ce cuprinde unul din cuvintele "Director", "Manager" sau "Şef" ar trebui să ţină cont de acest aspect al activităţii de cercetare ştiinţifică ce poate fi desfăşurată în perioada studenţiei, indiferent că vorbim de Studii universitare de licenţă sau de Studii universitare de masterat.

 

Mai mult, finalizarea studiilor se încheie prin susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie în cadrul Examenului de licenţă/disertaţie, iar experienţa acumulată în perioada desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească poate constitui un atu decisiv în promovarea acestor examene cu note mari, obiectivul oricărui student eminent.

 

 

Obiective:

 

Realizarea unui referat de calitate reprezintă un pas decisiv spre însuşirea corectă a deprinderilor necesare pentru:

 • conceperea şi redactarea lucrării de licenţă (pentru studenţii din anul III/IV de Studii de Licenţă)
 • conceperea şi redactarea lucrării de disertaţie (pentru studenţii din anul II de Studii de Masterat)
 • conceperea şi realizarea de lucrări ştiinţifice pentru participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti
 • conceperea şi redactarea de articole pentru ziare şi reviste studenţeşti

 

 

Etape:

 

Realizarea unei lucrări ştiinţifice presupune parcurgerea următoarelor etape:

 

1. Stabilirea temei, de comun acord cu un cadru didactic coordonator. Acesta poate fi orice profesor al Universităţii Europene Drăgan din Lugoj.

 

2. Documentarea asupra temei alese (Configurarea bibliografiei). Bibliografia constă în lucrări ştiinţifice recomandate de cadrul didactic coordonator, respectiv surse identificate de student (Bibliotecă, Internet).

 

3. Realizarea structurii lucrării:

 • Introducere
 • Cercetarea teoretică
 • Cercetarea aplicativă
 • Concluzii
 • Bibliografie

 

4. Realizarea lucrării propriu zise (în format Word).

 

5. Obţinerea acordului cadrului didactic coordonator, pentru ca lucrarea să poată fi înscrisă la o sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti.

 

6. Realizarea prezentării lucrării (în format Power Point). Numărul optim de slide-uri este cuprins între 15 şi 20.

 

7. Simularea susţinerii lucrării.

 • Susţinerea are loc prin prezentare în faţa publicului format din cadrul didactic coordonator al activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească, cadrul didactic coordonator al lucrării şi studenţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
 • NU SE CITEŞTE!
 • Timpul alocat prezentării nu poate depăşi 10 minute. Vorbitorul trebuie să-şi evalueze singur timpul şi nu să prezinte până îl opreşte cineva.
 • Se recomandă călduros efectuarea de repetiţii!
 • Prezentarea trebuie să aibă o structură logică. De aceea trebuie realizat în prealabil un plan al prezentării.
 • Se recomandă folosirea ca material ajutător a unor cartonaşe (format vedere) pe care să fie scrise (pe o singură parte) cu litere mari cuvinte cheie sau cifre ce-l ajută pe student să se concentreze asupra prezentării libere a argumentelor.
 • PREZENTAREA SE ÎNCHEIE OBLIGATORIU CU O CONCLUZIE CLARĂ.

 

8. Obţinerea unui calificativ minim necesar pentru ca lucrarea să fie susţinută în cadrul unei sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti (calificativul minim este "bine"). Calificativul se acordă de către cadrul didactic coordonator al activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească.

 

9. Susţinerea lucrării în cadrul unei sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti (proprii sau externe). Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj organizează în fiecare an o sesiune proprie şi facilitează participarea la cel puţin două sesiuni externe (Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu).

 

 

Norme de tehnoredactare:

 

Pentru a fi înscrisă şi acceptată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti a Universităţii Europene Drăgan din Lugoj, lucrările trebuie să respecte şi să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

Temă: "Provocările cercetării ştiinţifice studenţeşti în România"

 

 

Domenii de cercetare:

 

Lucrările trebuie să se încadreze în domeniile:

 

1. Ştiinţe Economice:

 • Cota Unică de Impozitare
 • Economie şi Integrare Europeană
 • Finanţe, Bănci şi Asigurări
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 • Management, Administrarea Afacerilor şi Marketing
 • Matematică, Statistică, Cibernetică şi Informatică Economică
 • Comunicare şi Etică în Afaceri
 • Economişti Celebri

 

2. Drept:

 • Drept Civil şi Procedură Civilă
 • Drept Penal şi Procedură Penală
 • Drept Comunitar şi Instituţii Europene

 

Limba de redactare:

 

Română.

 

Dimensiune:

 

Minimum 4 pagini.

 

Tip caracter:

 • Font: Times Bew Roman.
 • Editare în Microsoft Office Word.

Setări pagină:

 • Format: Lăţime – 17 cm, Înălţime – 24 cm. Tip: Portrait. Margini: Sus – 2,5 cm, Jos – 2,5 cm, Stânga – 2,5 cm, Dreapta – 2,5 cm, Antet – 1,25 cm, Subsol – 1,25 cm.

Prima pagină:

 • TITLU: centrat, caracter - 14 bold, cu majuscule. În limba română şi limba engleză.
 • AUTOR(I): centrat, caracter - 12 bold, prenume, nume, an de studiu, instituţie, facultate, specializare şi e-mail.
 • COORDONATOR(I) ŞTIINŢIFIC(I): centrat, caracter - 12 bold, titlu didactic şi/sau ştiinţific, prenume, nume, instituţie, facultate, specializare şi e-mail.
 • REZUMAT: caracter - 11, la un rând, justified, de maximum 200 cuvinte. În limba română şi limba engleză.
 • CUVINTE CHEIE: caracter - 11, la un rând, justified. În limba română şi limba engleză.
 • CLASIFICAREA JEL: caracter - 11, la un rând, justified. În limba română şi limba engleză. Vă rugăm să consultaţi clasificarea JEL pe site-ul www.aeaweb.org

Între titlu şi autor(i) - 2 rânduri libere.

Între autor(i) şi coordonator(i) - niciun rând liber.

Între coordonator(i) şi rezumat - 2 rânduri libere.

Între rezumat şi cuvinte cheie - 1 rând liber.

Între cuvinte cheie şi clasificarea JEL - 1 rând liber.

Între clasificarea JEL şi text - 2 rânduri libere.

 

Text:


Caracter - 12, la un rând, justified.

După finalul textului - 2 rânduri libere.

 

Bibliografie:


Caracter - 11, la un rând, justified.

Ex. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus - Economie politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000.

 

Termene de predare:


Lucrările se vor preda la coordonatorii celor două cercuri ştiinţifice studenţeşti.


 

DRAGAN GROUP