UED » » Centrul de Cercetări Juridice


1. Date de autentificare:

 

Denumirea: Centrul de Cercetări Juridice

 

Anul înfiinţării: 2012

Statutul juridic: fără personalitate juridică, este subordonat Departamentului de Drept, Facultatea de Drept, Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj. 

Adresa: Str. Ion Huniade, Nr. 2, 305500 - Lugoj, România,

Tel.: 0256 359 200

Fax: 0256 359 198

E-mail: ued@deu.ro

Web: https://www.universitateaeuropeanadragan.ro/

 

Actul de înfiinţare: Hotărârea nr. 21 din data de 16 noiembrie 2012 a Senatului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj şi Decizia nr. 35 din data de 19 noiembrie 2012 a Rectorului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj .

 

Domeniul de specialitate: Ştiinţe Juridice

 

 

2. Misiune

 

Centrul de Cercetări Juridice are misiunea de a contribui la dezvoltarea excelenţei în ştiinţele juridice, în contextul procesului de integrare a României în Uniunea Europeană.

 Pentru realizarea acestei misiuni Centrul promovează cercetările de tip fundamental şi aplicativ în domeniul ştiinţelor juridice, punând un accent deosebit pe abordarea interdisciplinară a temelor de interes naţional şi internaţional şi pe dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri.

 

 

3. Obiective

 

Centrul de Cercetări Juridice urmăreşte să genereze noi cunoştinţe în domeniul ştiinţelor juridice, diseminate de membrii Centrului atât prin publicaţii (cărţi şi reviste), cât şi prin conferinţe naţionale şi internaţionale (articole şi studii), astfel încât să se asigure creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării ştiinţifice româneşti.

 Centrul îşi propune să devină o punte între mediul academic şi cel de afaceri, prin implicarea colectivelor de cercetare ale Centrului în elaborarea de proiecte, precum şi acordarea de consultanţă pentru accesarea fondurilor structurale pentru firmele şi instituţiile din România.

 

 

4. Resurse umane

 

Membrii Centrului de Cercetări Juridice sunt cadre didactice titulare ale Facultăţii de Drept:

 

1. Conferențiar univ. dr. Dumitru Cornean

2. Conferențiar univ. dr. Florinel Constantin Popescu

3. Lector univ. dr. Corina Negruţiu

4. Lector univ. dr. Speranţa Daniela Maria Georgescu Bona

5. Lector univ. dr. Gheorghe Pinteală

6. Lector univ. dr. Ramona Gabriela Tătar

7. Lector univ. dr. Ioan Stelian Vidu

 

 

5. Resurse materiale

 

Centrul de cercetare are la dispoziţie un spaţiu propriu şi dispune de dotări adecvate desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică.

 

 

6. Resurse financiare

 

Centrul de cercetare se bazează pe surse de finanţare proprii, puse la dispoziţie de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj şi atrase prin intermediul granturilor şi contractelor de cercetare realizate.


DRAGAN GROUP