Invitație participare cercuri științifice studențești la Facultatea de Drept

 

 

Luni 1 aprilie orele 14 va avea loc Cercul de Drept Penal și Procesual Penal în Centrul de Presă.

În acest sens, invităm studenții si masteranzii Facultății de Drept să participe la susținerea articolelor elaborate și la dezbateri.

Mulțumim.
 

DRAGAN GROUP