UED » » Servicii comunitate


Biblioteca instituției oferă posibilitatea informării directe a studenţilor, în ceea ce priveşte informaţia specifică domeniilor: științe economice și drept.

Spaţiul în care funcţionează Biblioteca UED asigură condiţii optime de studiu şi cercetare atât studenților, cât și cadrelor didactice; aceasta dispune de o sală de studiu ce acoperă cel puțin 10% din numărul total al studenților și de o sală de lectură cu un număr de locuri corespunzător a cel puțin 10% din numărul total al studenților.

Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj asigură achiziții de reviste și periodice de specialitate corespunzătoare domeniilor de studiu.

 

 

În luna martie 2018, Universitatea a semnat un acord de aderare la Asociația Universităţilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România “Anelis Plus”, UED devenind în acest sens, membru cu drepturi depline în cadrul Asociației. Ca urmare a acestui fapt, prin intermediul acesteia, a fost achiziționat și accesul la baza de date bibliografică si bibliometrică în format online SCOPUS, care cuprinde reviste științifice livrate prin intermediul Internetului. SCOPUS oferă acces la rezumatele articolelor științifice din peste 18.500 reviste științifice internaționale publicate în peste 5.000 de edituri internaționale.

Biblioteca dispune și de alte resurse de învățare la care au acces gratuit studenții Universității, de tipul bazelor de date naționale și internaționale.

 

 

Biblioteca UED permite o documentare a studenților în domeniile de interes ale Universităţii, volumele şi revistele acoperind spectrul de discipline existente la nivelul fiecărei specializări.

Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăţământ ale Facultăților au fișe de discipline elaborate în format tipărit și în format electronic. Studenţii au acces la fișele disciplinelor prin intermediul Bibliotecii Universităţii. De asemenea, instituția prin intermediul Bibliotecii, pune la dispoziția studenților cursuri și alte materiale de studiu specifice fiecărei discipline cuprinse în planurile de învățământ ale Facultăților.


 

 

DRAGAN GROUP