UED » » Cercetare UED


Activitatea de cercetare ştiinţifică la UED


 

Cercetarea ştiinţifică a fost şi rămâne o componentă de bază a instruirii educativ-formative pe care şi-a asumat-o Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj.

În realizarea obiectivelor de cercetare ştiinţifică sunt implicate atât cadrele didactice, cât şi studenţii facultăţilor, pe baza unor programe structurate pe domeniile:

 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate anual prin Granturi CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior);
 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării anual prin Programe din cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (PNCDI);
 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate pe bază de Contract sau Convenţie de Cercetare, încheiate cu societăţi comerciale, instituţii publice sau alte organizaţii;
 • Cărţi, cursuri şi alte materiale didactice de specialitate;
 • Cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 • Reviste de specialitate proprii (Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică, Studium Legis, Didactica Modernă);
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în reviste cotate ISI (Institutul pentru Ştiinţa Informării din Philadelphia - Statele Unite ale Americii);
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în reviste de specialitate incluse în BDI (baze de date internaţionale);
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în reviste de specialitate din ţară;
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în anale, studii economice şi juridice, buletine ştiinţifice şi publicaţii ale instituţiilor universitare şi de cercetare din ţară;
 • Publicări de articole, lucrări şi studii în anale, studii economice şi juridice, buletine ştiinţifice şi publicaţii ale instituţiilor universitare şi de cercetare din străinătate;
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice interne (conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, workshop-uri şi alte manifestări ştiinţifice);
 • Participarea cadrelor didactice la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate în străinătate;
 • Participarea cadrelor didactice la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate în România;
 • Participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, organizate în străinătate;
 • Participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate în România;
 • Participarea studenţilor la Şcoli de vară, organizate de către instituţii de învăţământ superior în România şi în străinătate;
 • Participarea studenţilor la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, organizată anual de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România.


 

DRAGAN GROUP