UED » Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice


Misiunea UED constă în efectuarea educației și cercetării în domeniile economic și juridic la un înalt standard de calitate. În acest scop sunt asigurate condițiile organizatorice, materiale și financiare membrilor comunității academice pentru a efectua cercetare științifică în domeniul competenței profesionale atestate, în concepție proprie, cu rezultate validate prin tematică, valoare, originalitate, eficiență și aport consistent la realizarea obiectivelor generale ale Universității.

Ca urmare sunt publicate Analele UEDSeria economică, Studium Legis, Didactica Modernă, manuale, suporturi de cursuri universitare și alte lucrări științifice.

Activitatea de cercetare se desfăşoară la nivelul Departamentului de cercetare și Departamentelor Facultăţilor, precum şi individual, atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al studenţilor .

Universitatea promovează participarea cadrelor didactice la programele de cercetare, intensificarea colaborării cu firme, universităţi şi instituţii ale statului pentru capacitarea competenţelor existente spre domenii prioritare din cercetarea europeană.

Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitate (https://www.universitateaeuropeanadragan.ro/cercetare.html) se desfăşoară conform obiectivelor "Planului de cercetare ştiinţifică" elaborat anual şi defalcat pe Facultăţi și se analizează pe baza "Raportului anual de cercetare ştiinţifică".

 

Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice


DRAGAN GROUP