Cautare:

Info student:
[?]

 • CNP:
 • Nr. Matricol:
 • Parola:

Contact:

Rectorat:

Tel. 0256/359.198

E-mail: ued@deu.ro

Facultatea de Drept:

Tel. 0256/359.199

E-mail: drept_lg@deu.ro

Facultatea de Stiinte Economice:

Tel. 0256/359.200

E-mail: stiinte_lg@deu.ro

Astazi este: Miercuri, 23-Iunie-2021

Cadre didactice

CORINA NEGRUŢIU

FACULTATEA DE DREPT

Lector univ. dr. CORINA NEGRUȚIU

 


Decan Facult. de Drept-Lect.univ.dr. - Responsabilitati

 • Coordonare si reprezentare a facultăţii.
 • Coordonare si dezvoltare strategica a facultăţii.
 • Coordonare şi control secretariat - facultate.
 • Coordonarea programelor de studii, a comisiilor de întocmire a dosarelor pentru acreditări, autorizări sau reacreditări.
 • Coordonează îndeplinirea hotărârilor adoptate de Senat şi Biroul Senatului, Consiliul de Administraţie.
 • Propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor.
 • Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Rector.
 • Răspunde la cererile, petiţiile şi solicitările care îi sunt adresate.
 • Întocmeşte şi aprobă pontajele lunare ale personalului din subordine corespunzător nivelului de îndeplinire a sarcinilor şi normelor didactice.
 • Propune înfiinţarea de noi specializări / structuri / forme de învăţământ şi întocmeşte dosarele de autorizare/acreditare.
 • Întocmeşte rapoarte de autoevaluare în vederea autorizării / acreditării / evaluării periodice a programelor noi sau a celor existente.
 • Centralizează şi avizează fişele de plată cu ora.
 • Face comanda anuală de carte şi de periodice pentru Biblioteca Universităţii.
 • Elaborează împreună cu şeful de catedra şi /sau specialişti propuneri de planuri de învăţământ.


Date de contact:

Telefon Facultatea de Drept:

 • (+40) 256 359 199

Adresă E-mail:


DRAGAN GROUP