Organizare UED » Organigrama» MELANIA ELENA MICULEAC

Cadre didactice

MELANIA ELENA MICULEAC

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Conferenţiar univ. dr. MELANIA ELENA MICULEAC

Studii:

 • 01.11.2002 - 20.07.2006, Universitatea de Vest, Timişoara, Doctorat; domeniul fundamental: Ştiinţe Economice, specializarea Analiză Economico-Financiară; tema: " Analiza echilibrului financiar.
 • 2001-2003, Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Stiinte Economice, Masterat - Specializarea: Administrarea Financiară a Afacerilor.
 • Iunie - septembrie 2003, Universitatea de Vest din Timisoara , Facultatea de Stiinte Economice Agentia de Dezvoltare Regionala V Vest, Diagnosticul si Evaluarea Afacerilor, Certificat de absolvire, Curs Postuniversitar de Calificare.
 • 2000 - 2001, Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Certificat de absolvire.
 • 1996 - 2000, Universitatea Europeană Drăgan, Facultatea de Ştiinţe Economice, Finanţe şi contabilitate.
 • 1986 - 1990, Liceul „ Coriolan Brediceanu " Lugoj.

 

Activitatea profesională:

 • 01.10.2015 - prezent, Universitatea Europeană Drăgan, Conferenţiar Universitar Doctor, Facultatea de Ştiinţe Economice.
 • 25.02.2008 - 01.10.2015, Universitatea Europeană Drăgan, Lector Universitar Doctor, Facultatea de Ştiinţe Economice.
 • 23.02.2004 - 24.02.2008, Universitatea Europeană Drăgan, Asistent Universitar Doctor, Facultatea de Ştiinţe Economice.
 • 01.03.2001 - 22.02.2004, Universitatea Europeană Drăgan, Preparator Universitar Doctorand.
 • 15.10.2000 - 28.02 2001 cadru didactic asociat la Universitatea Europeană Drăgan Lugoj - Preparator Universitar.
 • 01.01.2000 - 28.02.2001, S.C. „Validora Divertis" , Director Economic.
 • 1997 - 1999, S.C. „ Bell - Ami " SRL, Contabil.
 • 1994 - 1996, Grădiniţa nr. 5, Lugoj, Educatoare.


Director Departament FSE - Conferenţiar univ. dr. - Responsabilitati

 • Stabileşte strategia de dezvoltare academică a Departamentului.
 • Coordonează activitatea de elaborare a programului orar.
 • Răspunde de evaluarea periodică a personalului din subordine.
 • Militează pentru instaurarea unui climat academic la nivelul Departamentului.
 • Propune comisiile de lucru la nivelul Departamentului.
 • Evaluează performanţele individuale ale cadrelor didactice din Departament.
 • Elaborează fişele de atribuţii pentru posturile didactice specifice Departamentului.
 • Asigură managementul (coordonare, decizie, control) activităţilor didactice ale Departamentului.
 • Ţine anual evidenţa temelor de licenţă şi disertaţie.
 • Verifică şi aprobă semestrial programele analitice ale disciplinelor din planurile de învăţământ, pe care păstrează la nivelul Departamentului.
 • Elaborează anual tematica examenului de licenţă.
 • Coordonează anual alegerea temelor lucrărilor de licență şi a disertaţiilor.
 • Elaborează statele de funcţii ale Departamentului.
 • Analizează şi aprobă programele analitice ale disciplinelor coordonate la nivel departamental.
 • Analizează şi aprobă temele proiectelor de licență.
 • Propune scoaterea la concurs a posturilor vacante din Departament.
 • Planifică activitatea de cercetare existentă la nivelul Departamentului.


Date de contact:


Telefon Facultatea de Ştiinţe Economice:

 • 0256/359.200

Adrese E-mail:


DRAGAN GROUP