Cadre didactice

RADU ŞERBAN

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Profesor univ. dr. RADU ŞERBAN

Data naşterii: 07.02.1943

Studii:

 • 1986: Doctor în Ştiinţe matematice al Universităţii din Bucureşti, specializarea "Modele matematice în informatică", cu teza "Metode şi tehnici de optimizare".
 • 1966: Universitatea "Babeş - Bolyai" din Cluj Napoca, Facultatea de Matematică, Secţia Maşini electronice de calcul.
 • 1961: Bacalaureat, Şcoala Medie nr. 2, Sibiu.

 

Stagii de specializare:

 • 2003, schimb de experienţă la Universitatea din Orléans (Franţa).
 • 1999, schimb de experienţă, în cadrul unui contract cu Banca Mondială, la Universitatea Columbia din New York şi la Universitatea Dallas.
 • 1994, stagiu de cercetare la "Southern Methodist University" din Dallas, SUA la "School of Engineering and Applied Science".
 • 1976, stagiu de specializare în modelare matematică la Universitatea Lomonosov din Moscova, Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe din Moscova şi Universitatea din St. Petersburg.

 

Activitatea profesională:

 • Octombrie 1999 - prezent, profesor universitar titular la Catedra de Matematică, ASE Bucureşti.
 • Februarie 1995 - octombrie 1999, conferenţiar universitar titular, Catedra de Matematică, ASE Bucureşti.
 • Octombrie 1992 - februarie 1995, lector universitar titular, Catedra de Matematică, ASE Bucureşti.
 • Martie 1990 - octombrie 1992, Director adjunct ştiinţific al Centrului de Cercetare şi Calcul, ASE Bucureşti.
 • Aprilie 1976 - martie 1990, Cercetător ştiinţific principal III, Centrul de Cercetare şi Calcul, ASE Bucureşti.
 • Ianuarie 1972 - aprilie 1976, Matematician - analist, Centrul de Cercetare şi Calcul, ASE Bucureşti.
 • Februarie 1967 - decembrie 1971, Matematician - analist, ICEMENERG, Serviciul de Calcul Electronic, Bucureşti.
 • Activitate didactică (predare şi seminarizare) în perioada 1972 - 1992 la disciplinele: cercetări operaţionale, analiză numerică, matematică.
 • Din 1992 şi în prezent, în calitate de cadru didactic titular al Catedrei de Matematică am predat şi seminarizat la disciplinele: Matematică, Analiză matematică, Matematici financiare, Algebră liniară, Analiză numerică, Optimizare stochastică şi dinamica cu aplicaţii în asigurări (curs introdus pentru prima data în ASE), Teoria probabilităţilor şi statistică matematică.
 • Predarea disciplinei Metode şi tehnici de modelare a fenomenelor social-economice în cadrul unor cursuri postuniversitare.
 • Cursul Matematici aplicate în economie predat la Şcoala doctorală ASE Bucureşti.
 • Membru în comisiile de examinare doctorală şi de evaluare a referatelor de doctorat.
 • Din anul 2003, conducător de doctorat în specializarea Cibernetică şi statistică economică (12 doctoranzi).
 • Din anul 2000, prodecan al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică - responsabil cu pregătirea profesională, învăţământul la distanţă, sistemul de management al calităţii etc.

 

Activitatea ştiinţifică:

 • 25 de cărţi, monografii şi cursuri universitare tipărite (trei şi în variantă pe Internet).
 • 59 de articole publicate.
 • Peste 100 de comunicări la simpozioane ştiinţifice, din care 15 comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale.
 • Peste 80 de contracte de cercetare în modelare matematică şi optimizarea proceselor economice (la 23 contracte am fost director de proiect).referent ştiinţific al revistelor Studii şi Cercetări de Calcul Economic şi Cibernetică Economică şi Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Journalof Informsation Systems and Operations Management.

 

DRAGAN GROUP