Organizare UED » Organigrama» GABRIEL IONEL DOBRIN

Cadre didactice

GABRIEL IONEL DOBRIN

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Conferenţiar univ. dr. GABRIEL IONEL DOBRIN

 


ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE:

 

1. Teza de doctorat:

"Economia şi gestiunea riscului în lumea economică a secolului XXI. Studiu de caz: Economia românească", Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Specializarea Economie, Iulie 2008.

 

2. Cărţi publicate:

* Analiza şi evaluarea riscurilor specifice mediului de afaceri românesc, Editura Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu, 2014, ISBN 978-606-12-0872-2, 207 pag., G.I. Dobrin;

* Economia şi evaluarea riscului în lumea afacerilor, Editura Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu, 2013, ISBN 978-606-12-0564-6, 222 pag., G.I. Dobrin;

* Asigurări comerciale. Aplicaţii, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003, ISBN 973-639-024-1, 226 pag., P. Cechin-Crista, G.I. Dobrin;

* Planul de afaceri. Instrument indispensabil de management al oricărui întreprinzător, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002, ISBN 973-8186-54-4, 156 pag., P. Cechin-Crista, G.I. Dobrin, D. Cechin-Crista.

 

3. Articole publicate:

* 76 articole publicate în calitate de autor şi coautor la diferite Simpozioane şi Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

 

4. Participarea ca membru la realizarea a 22 contracte de cercetare-dezvoltare.


Prorector UED - Conferenţiar univ. dr. - Responsabilitati

 • Coordonează domeniile de activitate date în competenţă şi asigură conducerea curentă în aceste domenii. De regulă, activităţi de cercetare, învăţământ, bază materială, activităţi extracurriculare ş.a.
 • Responsabil cu relaţiile publice şi relaţiile internaţionale.
 • Responsabil cu evaluarea academică şi asigurarea calităţii.
 • Coordonează şi organizează sesiunile studenţeşti interne şi internaţionale.
 • Coordonează elaborarea şi realizarea planului de multiplicare a cursurilor, îndrumă lucrări practice şi alte materiale didactice.
 • Coordonează acţiunile specifice postului şi care sunt prevăzute în Planul strategic operaţional al Universităţii.
 • Se preocupă de asigurarea echipamentelor şi aparaturii necesare fluxului informaţional.
 • Colaborează cu compartimentele administrative în alcătuirea şi execuţia bugetelor.
 • Coordonează activităţile extracurriculare, problemele studenţeşti şi sociale.
 • Coordonează elaborarea materialelor publicitare şi promovarea imaginii Universităţii.


Date de contact:


Telefon Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj:

 • (+40) 256 359 198

 

Adrese E-mail:


 

DRAGAN GROUP