Cautare:

Info student:
[?]

 • CNP:
 • Nr. Matricol:
 • Parola:

Contact:

Rectorat:

Tel. 0256/359.198

E-mail: ued@deu.ro

Facultatea de Drept:

Tel. 0256/359.199

E-mail: drept_lg@deu.ro

Facultatea de Stiinte Economice:

Tel. 0256/359.200

E-mail: stiinte_lg@deu.ro

Astazi este: Miercuri, 23-Iunie-2021
Organizare UED » Organigrama» SPERANŢA DANIELA MARIA GEORGESCU BONA

Cadre didactice

SPERANŢA DANIELA MARIA GEORGESCU BONA

FACULTATEA DE DREPT

Lector univ. dr. SPERANȚA DANIELA MARIA GEORGESCU BONA

 


Director Departament Drept - Lector univ. dr. - Responsabilitati

 • Stabileşte strategia de dezvoltare academică a Departamentului.
 • Coordonează activitatea de elaborare a programului orar.
 • Răspunde de evaluarea periodică a personalului din subordine.
 • Militează pentru instaurarea unui climat academic la nivelul Departamentului.
 • Propune comisiile de lucru la nivelul Departamentului.
 • Evaluează performanţele individuale ale cadrelor didactice din Departament.
 • Elaborează fişele de atribuţii pentru posturile didactice specifice Departamentului.
 • Asigură managementul (coordonare, decizie, control) activităţilor didactice ale Departamentului.
 • Ţine anual evidenţa temelor de licenţă şi disertaţie.
 • Verifică şi aprobă semestrial programele analitice ale disciplinelor din planurile de învăţământ, pe care păstrează la nivelul Departamentului.
 • Elaborează anual tematica examenului de licenţă.
 • Coordonează anual alegerea temelor lucrărilor de licență şi a disertaţiilor.
 • Elaborează statele de funcţii ale Departamentului.
 • Analizează şi aprobă programele analitice ale disciplinelor coordonate la nivel departamental.
 • Analizează şi aprobă temele proiectelor de licență.
 • Propune scoaterea la concurs a posturilor vacante din Departament.
 • Planifică activitatea de cercetare existentă la nivelul Departamentului.


Date de contact:

Telefon Facultatea de Drept:

 • (+40) 256 359 199

Adresă E-mail:


DRAGAN GROUP