UED » » Sesiune UED

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA LUGOJ

 

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI STIINŢIFICE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ A UNIVERSITĂȚII EUROPENE ”DRĂGAN” DIN LUGOJ

 

 

 "ROMÂNIA ŞI PROVOCĂRILE PREZENTULUI ŞI ALE VIITORULUI"

 

 

 

 

 

 

DRAGAN GROUP