UED » » Servicii comunitate


 

Biblioteca se adresează cu anumite servicii comunităţii locale. Lugojul fiind un oraş mic, sursele de informare sunt restrânse iar accesul la ea este limitat. Astfel că, unul din proiecte bibliotecii universitare din Lugoj vizează o ofertă de informare a publicului în ceea ce priveşte legislaţia actualizată şi integrarea României în Uniunea Europeană.


 


 

 

  S-a iniţiat o colaborare cu Departamentul de Integrare Europeană ce are la bază o strategie de informare şi comunicare. O componentă prioritară a acestei strategii este Substrategia de Informare Regională care îşi propune să aducă informaţia europeană cât mai aproape de cetăţean. În cadrul aceste strategii a apărut necesitatea dezvoltării unei Reţele de Multiplicatori de Informaţie Europeană, văzută ca un parteneriat între Delegaţia Comisiei Europene în România şi orice organizaţie din teritoriu care doreşte să se implice în acest demers.

 Biblioteca a fost receptivă la această oferta şi a intrat în nou creata reţea de Multiplicatori de Informaţie Europeană, ca sursă primară de informaţie europeană. S-a creat un flux informaţional pe subiecte europene care să servească nevoia de informare a beneficiarilor acestor servicii.

 

 

  • Acces la informaţiile oferite de Centrul de Informare;
  • Acces la site-ul Internet al Centrului www.infoeuropa.ro;
  • Legislaţia românească în format tipărit, Monitorul Oficial al României, Culegerile de Legi şi Hotărâri ale Guvernului României ş.a.

 

DRAGAN GROUP