UED » » Rapoarte UED


  • Raportul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii pe anul universitar 2021 – 2022
  • Raportul Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională Universitară pe anul universitar 2021 – 2022
  • Raportul Comisiei de Audit Intern Academic pe anul universitar 2021 – 2022
  • Raportul de Cercetare științifică pe anul universitar 2021 – 2022
  • Raportul de activitate al Departamentului de Relații Internaționale pentru anul universitar 2021 – 2022
  • Raportul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră pentru anul universitar 2021 – 2022
  • Raport privind evenimentele derulate în anul universitar 2021 - 2022


  • Rapoarte Comisii Senat universitar 2020 - 2021(*Parola de acces se va obține în mod direct de pe platforma Microsoft Teams a UED)


 

DRAGAN GROUP