UED » » Politica de calitate


DECLARAŢIA RECTORULUI UNIVERSITĂŢII EUROPENE DRĂGAN REFERITOARE LA CALITATE

 

Deşi există încercări de minimizare a învăţământului, tendinţa generală este de a recunoaşte rolul acestuia în starea prezentă dar mai ales viitoare a unei naţiuni;  educaţia reprezentând şi  un act de conştiinţă, de calitatea căruia depinde în bună parte bunăstarea viitoare a naţiunii.

Învăţământul superior este cel care generează specialiştii care vor conduce societatea şi economia românească integrată în Uniunea Europeană. Elementul vital pentru atingerea unei economii prospere îl constituie realizarea unei conduite orientate spre calitate. Trebuie conştientizat faptul că bunăstarea nu poate exista fără o muncă responsabilă şi de calitate.

Pornind de la aceste considerente, devine evident că intreaga activitate a Universităţii Europene Drăgan trebuie orientată spre creşterea competitivităţii prin calitatea ofertei şi a rezultatelor activităţii (necesitatea trecerii de la cantitate la calitate), prin întărirea dimensiunii internaţionale a activităţii, prin încurajarea unei atitudini responsabile a întregii comunităţi academice.

Datoria noastră este asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate pentru a contribui la dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor. Un act didactic de calitate trebuie să asigure un nivel superior de educaţie şi instruire pe termen mediu şi lung, care în final să asigure satisfacţia studenţilor. Dorim crearea unei culturi organizaţionale bazate pe conceptul de evaluare. Studenţii sunt parteneri importanţi în activitatea universităţii şi opinia lor privind performanţa cadrelor didactice este o componentă necesară în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ.

Obiectivele prestabilite ale Universităţii Europene Drăgan rezultă din cerinţele societăţii şi ale pieţei. Ne dorim să depăşim aceste cerinţe şi să ne aducem contribuţia printr-o ofertă de specialişti conformă cu cererea. Se vor implementa strategiile dezvoltării unei oferte coerente (ca profil şi specializări) şi elaborarea planurilor de învăţământ şi a curriculelor în trend cu evoluţia societăţii şi nevoile acesteia.

Trebuie să menţionăm faptul că, deşi ne supunem legislaţiei în domeniul educaţiei, învăţământul superior se desfăşoară în condiţiile autonomiei universitare, într-un cadru concurenţial din ce în ce mai accentuat, dar şi delicat în acelaşi timp,  datorat, pe de o parte, creşterii ofertei de instruire şi, pe de altă parte, reducerii numărului de candidaţi ca urmare a scăderii natalităţii. Prezenta situaţie implică un aport considerabil al Universităţii,  asumat prin Cartă, din ale carei obiective nu trebuie să lipsească tradiţia gândirii libere, libertăţii academice, recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, democraţiei şi principiului supremaţiei legilor.

 

Conf. univ. dr. Dumitru Cornean


 

DRAGAN GROUP