UED » » Participare sesiuni ştiinţifice studenţeşti


Cercetare ştiinţifică studenţească

Participare sesiuni studenţeşti

 

Una dintre componentele esenţiale ale cercetării ştiinţifice studenţeşti o reprezintă participarea studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice la conferinţe, simpozioane sau sesiuni ştiinţifice studenţeşti.

 

În anul universitar 2013 - 2014, Facultatea de Ştiinţe Economice îşi propune participarea la două sesiuni ştiinţifice studenţeşti organizate de universităţi din ţară:

 

 • A XIV-a Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor, organizată de Universitatea "1 Decembrie 1989" din Alba Iulia, - aprilie 2014.

Site sesiune: www.uab.ro/sesiuni_2014/stud

 

 • A XIX-a sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti SECOSAFT - 2014, organizată de Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, 27 - 29 martie 2014.

Site sesiune: www.armyacademy.ro

 

 • A XXIV-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Zilele Academice Arădene" organizată de Universitatea De Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Arad, - mai 2014.

Site sesiune: http://www.uvvg.ro/acad/2014/:

 

 

Istoric:

 

Anul 2006 a reprezentat momentul deschiderii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj spre o nouă etapă de completare a pregătirii educaţionale, prin participarea studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice la cel puţin două sesiuni ştiinţifice studenţeşti organizate de universităţi din ţară şi organizarea în premieră a unei sesiuni ştiinţifice studenţeşti proprii.

 

Nivelul de pregătire al studenţilor poate fi demonstrat foarte bine prin intermediul competiţiei, iar în timpul studenţiei, indiferent că ne referim la studiile de licenţă sau de masterat, competiţia desfăşurată între studenţi în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşti este o foarte bună şi binevenită oportunitate.

 

Dar cel mai bine vorbesc rezultatele studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice, concretizate în nu mai puţin de 142 lucrări ştiinţifice, realizate de 186 studenţi şi cele 45 premii obţinute la cele 16 sesiuni ştiinţifice studenţeşti la care au participat în perioada 2006 - 2013:

 

 

Sesiuni studenţeşti organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice în perioada 2006 - 2013


Anul

Număr studenţi

Număr lucrări

2006

31

16

2007

33

26

2008

32

25

2009

32

24

2010

36

31

2011

22

20

2012

20

18

2013

18

18

Total

224

178

 

 

2013 - două participări:

 

 • A XXIII-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Zilele Academice Arădene" organizată de Universitatea De Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Arad, 17 - 18 mai 2013.

Site sesiune: http://www.uvvg.ro/acad/2013/:

-      10 studenţi

-      10 lucrări

 

Rezultate obţinute - 3 premii:

 

Premiu de merit (3):

Influenţa cotei unice asupra economiei României, în perioada de criză 2009 - 2013

The influence of flat tax on the Romanian economy, during the crisis period 2009 - 2013

Blaj Andrada - Maria, Anul I Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

Paradis şi infern fiscal în Europa

Heaven and hell tax in Europe

Radu Daniela - Doriana, Anul I Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

Studiu comparativ privind impozitul pe venit în România şi statele membre ale Uniunii Europene

The comparative study of income tax in Romania and the EU Member States

Samfirescu Marioara - Rodovica, Anul I Master, Management Financiar

Coordonator ştiinţific: Profesor univ. dr. Nicu Trandafir

 

 

 • Concursul de eseuri organizat de Comisia Europeană în România: "România 2020 în contextul guvernanţei economice europene", 27 mai 2013.

Site concurs: www.facebook.com/ForumEuropean:

-      8 studenţi

-      8 lucrări

 

Rezultate obţinute - un premiu:

 

Premiul de câştigător al concursului (1):

Impactul crizei din Cipru

Impact of the crisis in Cyprus

Gangan Lucian, Anul I Master, Management Financiar

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

 

2012 - două participări:

 

 

 • A XVII-a sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti SECOSAFT - 2012 cu tema "Cercetarea ştiinţifică - mijloc de dezvoltare durabilă pentru şi prin tineri", organizată de Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, 10 - 12 mai 2012.

Site sesiune: www.armyacademy.ro:

-      9 studenţi

-      8 lucrări

 

 • A XXII-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Zilele Academice Arădene" organizată de Universitatea De Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Arad, 18 - 20 mai 2012.

Site sesiune: http://www.uvvg.ro/acad/2012/:

-      11 studenţi

-      10 lucrări

 

Rezultate obţinute - 3 premii:

 

Premiu de merit (3):

Analiza competiţiei fiscale în statele Uniunii Europene, în perioada 2006 - 2012

The analysis of tax competition in the European Union, in the period 2006 - 2012

Dănuleţiu Alina - Paraschiva, Anul II Master, Finanţarea şi Administrarea Afacerilor

Sîrbu Lavinia, Anul II Master, Finanţarea şi Administrarea Afacerilor

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

Studiu comparativ privind fiscalitatea în România şi statele balcanice

Comparative study on taxation in Romania and Balkan States

Sîngeorzan Cristina - Mihaela, Anul II Master, Finanţarea şi Administrarea Afacerilor

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

Analiza autonomiei financiare locale în România şi statele Uniunii Europene

The analysis of local financial autonomy in Romania and European Union States

Toma Simina - Gabriela, Anul II Master, Finanţarea şi Administrarea Afacerilor

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

 

2011 - două participări:

 

 

 • A XI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor "In Estenso", organizată de Universitatea "1 Decembrie 1989" din Alba Iulia, 8 - 9 aprilie 2011.

Site sesiune: http://www.uab.ro/sesiuni_2011/stud/index.htm

-      8 studenţi

-      9 lucrări

 

Rezultate obţinute - 2 premii:

 

Premiul II (1):

Studiu privind şomajul în România. O analiză retrospectivă (1991 - 2010)

Samfirescu Marioara - Rodovica, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonatori ştiinţific: Profesor univ. dr. Nicu Trandafir, Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

Menţiune (1):

Impactul integrării europene a României asupra veniturilor publice din impozitele directe Dănuleţiu Alina - Paraschiva, Anul I Master, Finanţarea şi Administrarea Afacerilor

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

 

 • A XVI-a sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti SECOSAFT - 2011 cu tema "Cercetarea ştiinţifică - mijloc de dezvoltare durabilă pentru şi prin tineri", organizată de Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, 19 - 21 mai 2011.

Site sesiune: www.armyacademy.ro:

-      14 studenţi

-      11 lucrări

 

Rezultate obţinute - un premiu:

 

Premiul II (1):

Studiu privind şomajul şi sărăcia în România. O analiză retrospectivă (2000 - 2010)

Samfirescu Marioara - Rodovica, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonatori ştiinţific: Profesor univ. dr. Nicu Trandafir, Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

 

2010 - două participări:

 

 

 • A XX-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Zilele Academice Arădene" organizată de Universitatea De Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Arad, 15 mai 2010.

Site sesiune: http://www.uvvg.ro/acad/2010/:

-      18 studenţi

-      15 lucrări

 

Rezultate obţinute - 6 premii:

 

Premiu de merit (6):

Sprijinul oferit de FMI României şi Republicii Moldova

Bîlhac Adriana, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

Cota unică de impozitare: trecut, prezent şi viitor

Croitoru Cristina, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

Impactul integrării europene a României asupra aşezării şi perceperii impozitelor directe

Dănuleţiu Alina - Paraschiva, Anul III Zi, Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

"Reciclarea banilor" prin paradisurile fiscale

Moraru Diana, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

Studiu privind şomajul în România. O analiză retrospectivă (1991 - 2010)

Samfirescu Marioara - Rodovica, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonatori ştiinţifici: Prof. univ. dr. Nicu Trandafir, Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

Acordul BASEL II în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană

Zglavoci Mariana, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

 

 • A XV-a sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti SECOSAFT - 2010 cu tema "Cercetarea ştiinţifică - mijloc de dezvoltare durabilă pentru şi prin tineri", organizată de Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, 20 - 22 mai 2010.

Site sesiune: www.armyacademy.ro:

-      18 studenţi

-      16 lucrări

 

Rezultate obţinute - 3 premii:

 

Premiu de excelenţă (2):

Cota unică de impozitare: trecut, prezent şi viitor

Croitoru Cristina, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Sorin Blaj

 

"Reciclarea banilor" prin paradisurile fiscale

Moraru Diana, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Profesor univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

Premiul I (1):

Sprijinul oferit de FMI României şi Republicii Moldova

Bîlhac Adriana, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

 

2009 - două participări:

 

 

 • A IX-a Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor, organizată de Universitatea "1 Decembrie 1989" din Alba Iulia, 03 - 04 aprilie 2009.

Site sesiune: www.uab.ro/sesiuni_2009/stud:

-      15 studenţi

-      12 lucrări

 

Rezultate obţinute - 2 premii:

 

Premiul II (1):

Modalităţi de analizare a acţiunilor. Analiza tehnică

Pfeiffer Marius - Daniel, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Magheţ Daiana, Anul I Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. Melania - Elena Miculeac

 

Menţiune (1):

Analiza factorilor de influenţă a comportamentului consumatorului

Moraru Diana, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

 

 • A XIV-a sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti SECOSAFT - 2009 cu tema "Cercetarea ştiinţifică - mijloc de dezvoltare durabilă pentru şi prin tineri", organizată de Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, 21 - 23 mai 2009.

Site sesiune: www.armyacademy.ro:

-      17 studenţi

-      12 lucrări

 

Rezultate obţinute - 4 premii:

 

Premiul I (1):

Banii în mişcare sau banii care nu se văd

Moraru Diana, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Profesor univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

Premiul II (1):

Influenţa crizei financiare asupra politicii financiar-bancare în România

Croitoru Cristina, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

Premiul III (2):

Istoria crizelor financiare

Pfeiffer Marius - Daniel, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Profesor univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

Şomajul în România. O analiză retrospectivă (1991-2009)

Samfirescu Marioara - Rodovica, Anul I Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

 

2008 - două participări:

 

 • A VIII-a Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor, organizată de Universitatea "1 Decembrie 1989" din Alba Iulia, în perioada 4 - 5 aprilie 2008.

Site sesiune: www.uab.ro/sesiuni_2008/stud:

-      18 studenţi

-      14 lucrări

 

Rezultate obţinute - 4 premii:

 

Premiu de Excelenţă (1):

Istoria pieţei de capital - BVB

Pfeiffer Marius - Daniel, Anul II Zi, Finanţe şi bănci

Coordonator: Lector univ. dr. Melania - Elena Miculeac

 

Premiul I (1):

Metode şi tehnici de motivare pozitivă. Sistemul R.B.P. (retribuirea bazată pe profit)

Gogîltan Ana - Maria, Anul IV Zi, Finanţe şi bănci

Coordonator: Lector univ. drd. Daniel Munteanu

 

Premiul II (2):

Presiunea fiscală. Curba lui Laffer

Prodan Daniela - Cristina, Anul IV Zi, Finanţe şi bănci

Coordonator: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

Studiu privind nivelul salariului minim pe economie în România şi statele Uniunii Europene

Sârbu Simona - Lavinia, Anul IV Zi, Finanţe şi bănci

Coordonator: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

 

 • A XIII-a Sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti SECOSAFT - 2008 cu tema "Creaţia ştiinţifică studenţească la orizonturile secolului al XXI-lea", organizată de Academia Forţele Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, în perioada 15 - 17 mai 2008.

Site sesiune: www.armyacademy.ro:

-      14 studenţi

-      11 lucrări

 

Rezultate obţinute - 2 premii:

 

Premiu de Merit (2):

Modalităţi de analizare a acţiunilor. Analiza fundamentală.

Pfeiffer Marius - Daniel, Anul II Zi, Finanţe şi bănci

Coordonator: Lector univ. dr. Melania - Elena Miculeac

 

Studiu privind economia subterană în România

Prodan Daniela - Cristina, Anul IV Zi, Finanţe şi bănci

Coordonator: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

 

2007 - două participări:

 

 

 • A VII-a Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor, organizată de Universitatea "1 Decembrie 1989" din Alba Iulia, în perioada 20 - 21 aprilie 2007.

Site sesiune: www.uab.ro/sesiuni_2007/stud:

-      16 studenţi

-      11 lucrări

 

Rezultate obţinute - 5 premii:

 

Premiu de Excelenţă (2):

Evoluţia impozitului pe profit în România, după 1989

Ionel Andrei, Anul IV Zi, Finanţe şi Bănci

Zaharia Bogdan - Dumitru, Anul IV Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

Teoria zonelor monetare optime şi aplicabilitatea ei pentru Europa

Stamati Constantin, Anul IV Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Conferenţiar univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

Premiul I (1):

Rolul economisirii în procesul creşterii economice

Pfeiffer Marius - Daniel, Anul I zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Asistent univ. drd. Cosmina Poruţiu

 

Premiul II (2):

Evaziune fiscală, fenomen omniprezent pe plan economic şi social

Dumescu Timeea - Maria, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

Comisia Europeană şi necesitatea scăderii taxei de primă înmatriculare

Sârbu Simona - Lavinia, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Secula Lidia - Ionela, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

 

 • A XII-a sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti SECOSAFT - 2007 cu tema "Creaţia ştiinţifică studenţească la orizonturile secolului al XXI-lea", organizată de Academia Forţele Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, în perioada 11 - 14 iunie 2007.

Site sesiune: www.armyacademy.ro:

-      17 studenţi

-      15 lucrări

 

Rezultate obţinute - 4 premii:

 

Premiu de Excelenţă (1):

Managementul relaţiei cu clienţii, o nouă tendinţă în managementul clientelei

Dumescu Timeea - Maria, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

Premiu de Merit (3):

Studiu comparativ privind impozitul pe venit în România şi Republica Moldova

Cebotari Tatiana, Anul IV Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

Managementul riscului valutar. Operaţiunea de Headging

Pfeiffer Marius - Daniel, Anul I Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Asistent univ. dr. Melania - Elena Miculeac

 

Evoluţia salariului minim pe economie în România, după 1989

Sârbu Simona - Lavinia, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

 

2006 - două participări:

 

 

 • A VI-a Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor, organizată de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în perioada 23 - 24 aprilie 2006:

Site sesiune: http://www.uab.ro/sesiuni_2006/stud/index.htm:

-      14 studenţi

-      7 lucrări

 

Rezultate obţinute - 2 premii:

 

Premiul I (1):

Evoluţia taxei pe valoarea adăugată în România, după 1989

Sârbu Simona - Lavinia, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Dumescu Timeea - Maria, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

Premiul II (1):

Globalizarea: mijloace şi implicaţii

Dobrean Raluca - Claudia, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Rusu Gabriela - Petronela, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

 

 • A XVI-a ediţie a "Zilelor Academice Arădene", simpozion studenţesc organizat de Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, în perioada 12 - 14 mai 2006.

Site sesiune: http://www.uvvg.ro/acad/2006/program.php:

-      17 studenţi

-      9 lucrări

 

Rezultate obţinute - 3 premii:

 

Premiu de Merit (3):

Evoluţia fiscalităţii în România în contextul integrării europene

Ionel Andrei, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Cebotari Tatiana, Anul III Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

Spălarea banilor şi folosirea paradisurilor fiscale de către reciclatorii de fonduri

Munteanu Ion, Anul III zi, Finanţe şi Bănci

Negru Patricia - Anamaria, Anul I zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Conferenţiar univ. dr. Persida Cechin - Crista

 

Evaluarea Curbei Laffer pentru România

Prodan Daniela - Cristina, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Indru Alin - Cosmin, Anul II Zi, Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Lector univ. drd. Sorin Blaj

 

 

Rezultatele sunt cu atât mai merituoase cu cât majoritatea "adversarilor" au fost studenţi din centre universitare de renume în cadrul învăţământului economic din România, fiind vorba de universităţi de stat recunoscute:

 • Academia de Studii Economice din Bucureşti
 • Universitatea de Vest din Timişoara
 • Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca
 • Universitatea din Bucureşti
 • Universitatea Politehnică din Bucureşti
 • Universitatea din Craiova
 • Universitatea din Oradea
 • Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 • Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş
 • Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
 • Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 • Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa
 • Universitatea "Ovidius" din Constanţa
 • Universitatea din Petroşani
 • Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
 • Universitatea "Valahia" din Târgovişte
 • Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
 • Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu


 

DRAGAN GROUP