UED » » Norme tehnoredactare Revista Anale Seria Economică


Revista Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică

Norme tehnoredactare

 

Pentru a fi publicate în Revista Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică, lucrările trebuie să respecte şi să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

Temă: "Economia României, în contextul crizei financiare şi economice"

 

Domenii de cercetare:

Lucrările trebuie să se încadreze în domeniile:

 • Economie şi Integrare Europeană
 • Finanţe, Bănci şi Asigurări
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 • Management, Administrarea Afacerilor şi Marketing
 • Matematică, Statistică, Cibernetică şi Informatică Economică
 • Comunicare şi Etică în Afaceri

 

Limbile de redactare:

Engleză, franceză sau germană.

Autorii români vor trimite şi lucrările în limba română.

 

Dimensiune: minimum 4 pagini.

 

Tip caracter:

 • Font: Arial.
 • Editare în Word 97 - 2013.

 

Setări pagină:

 • Format A4, Portrait. Top - 2,5 cm, Bottom - 2 cm, Left - 2,5 cm, Right - 2 cm, Gutter - 0 cm, Header - 1,25 cm, Footer - 1,25 cm.

 

Prima pagină:

 • TITLU: centrat, caracter - 12 bold, cu majuscule.
 • AUTOR(I): centrat, caracter - 11 bold, titlu didactic şi/sau ştiinţific, prenume, nume, instituţie, facultate sau departament şi e-mail.
 • REZUMAT: caracter - 10, la un rând, justified, de maximum 200 cuvinte.
 • CUVINTE CHEIE: caracter - 10, la un rând, justified.
 • CLASIFICAREA JEL: caracter - 10, la un rând, justified. Vă rog să consultaţi clasificarea JEL pe site-ul www.aeaweb.org

Între titlu şi autor(i) - 2 rânduri libere.

Între autor(i) şi rezumat - 2 rânduri libere.

Între rezumat şi cuvinte cheie - 1 rând liber.

Între cuvinte cheie şi clasificarea JEL - 1 rând liber.

Între clasificarea JEL şi text - 2 rânduri libere.

 

Text: caracter - 11, la un rând, justified.

După finalul textului - 2 rânduri libere.

 

Bibliografie:

Caracter - 11, la un rând, justified.

Ex. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus - Economie politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000.

 

Termen de predare:

Lucrările se vor preda la secretariatul facultăţii, sau electronic la adresa de e-mail: anmateia@yahoo.com.


 

DRAGAN GROUP