Acasa » UED Lugoj a fost evaluată de către European University Association EUA

UED Lugoj a fost evaluată de către European University Association EUA

Acest proces reprezintă pentru noi un plus în ceea ce priveşte vizibilitatea şi credibilitatea în raport cu partenerii strategici: studenţi şi absolvenţi, corpul academic, mediul economic şi socio-cultural din zonă prin creşterea atractivităţii zonei pentru investitori - datorită resursei umane înalt calificate existente.

Evaluarea a constat în întocmirea unui Raport de autoevaluare instituţional conform standardelor practicate de - Institution Evaluation Programme (IEP); au urmat două vizite de lucru ale unei echipe formată din lideri de prestigiu ai învăţământului superior european, experţi evaluatori ai European University Association (EUA) din Danemarca, Irlanda, Serbia şi Slovenia. S-au avut în vedere toate procesele ce definesc activitatea universităţii: procesele de management, procesele de bază - educaţie şi cercetare ştiinţifică, procesele suport. Aceştia au analizat şi evaluat procedurile şi procesele existente în universitatea noastră în raport cu bunele practici internaţionale, au avut întâlniri cu studenţi, absolvenţi, reprezentanţi ai angajatorilor şi primarul municipiului, prof. ing. Francisc Boldea.

Întregul proces, desfăşurat în perioada iunie 2013 - august 2014 (de la semnarea acordului până la publicarea Raportului final), a însemnat o muncă suplimentară deloc de neglijat depusă de întreaga comunitate academică a UED, cât şi o implicare activă a studenţilor, absolvenţilor UED şi nu în ultimul rând un sprijin major din partea mediului de afaceri lugojean şi administraţiei locale.

"Tuturor ţin să le mulţumesc din suflet pentru efortul depus şi modul profesionist în care s-au manifestat, arătând încă odată că indiferent dacă sunt lugojeni sau din alte colţuri ale ţării nutresc sentimente puternice faţă de această urbe şi implicit faţă de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj", ne-a declarat rectorul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj.

Acţiunea de evaluare a fost finanţată în cadrul proiectului POSDRU "Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din România", finanţat din Fondul Social European şi coordonat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Concluziile şi recomandările formulate de echipa de evaluatori au fost incluse într-un Raport publicat pe site-ul EUA-IEP.

Serviciul de presă al UED


 

DRAGAN GROUP