Cautare:

Info student:
[?]

  • CNP:
  • Nr. Matricol:
  • Parola:

Contact:

Rectorat:

Tel. 0256/359.198

E-mail: ued@deu.ro

Facultatea de Drept:

Tel. 0256/359.199

E-mail: drept_lg@deu.ro

Facultatea de Stiinte Economice:

Tel. 0256/359.200

E-mail: stiinte_lg@deu.ro

Astazi este: Luni, 23-Noiembrie-2020
Acasa » Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea Europeană ”Drăgan”

Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea Europeană ”Drăgan”

 

Istoricul Facultăţii de Ştiinţe Economice reflectă una dintre preocupările constante ale mentorului Universităţii Europene "Drăgan", Prof. dr. Josif Constantin Drăgan, pentru domeniul economic.

Facultatea de Ştiinţe Economice s-a ivit din necesitatea de a asigura cu specialişti o economie aflată în plină transformare, care cerea o astfel de abordare a problemelor specifice domeniului, prin mobilitatea şi rapiditatea gândirii, prin adaptarea, uneori, "din mers" la condiţiile economiei de piaţă. În plus, noile structuri economice promiteau asimilarea mai rapidă şi în măsură mai mare a cadrelor economice pregătite în condiţiile economiei de piaţă.

Colectivul didactic a fost relativ constant, fiind alcătuit, în esenţă, din profesori din Timişoara şi Bucureşti, reputaţi specialişti în domeniul economic.

Studenţilor li se oferă condiţii optime pentru studiu: cursuri, îndrumătoare de laborator, acces la informaţie de ultimă oră prin intermediul bibliotecii şi al reţelei de calculatoare, laboratoare de specialitate cu dotări corespunzătoare. Similar studenţilor de la celelalte facultăţi, beneficiază de: burse de merit, burse sociale, ajutoare financiare, schimb de experienţă sau stagii de pregătire la universităţi din străinătate.

Cercetarea ştiinţifică studenţească este organizată pe baza a patru cercuri: contabilitate, finanţe, bănci şi cibernetică economică, în cadrul cărora se dezbat, pe bază de referate, cel puţin două teme din programul de cercetare studenţească.

Cea mai bună dovadă a profesionalismului cu care s-a făcut pregătirea studenţilor la Facultatea de Ştiinţe Economice o constituie rezultatele promovării examenului de licenţă.

O parte din absolvenţi au devenit cadre didactice universitare. Ceilalţi şi-au înfiinţat societăţi comerciale, au devenit manageri, specialişti în finanţe-contabilitate, lucrători bancari, în domeniul asigurărilor etc.

Practica studenţească, efectuată în cadrul societăţilor comerciale, asigură din timp familiarizarea cu domeniile în care vor putea activa viitorii absolvenţi.

Facultatea de Ştiinţe Economice are o activitate de cercetare ştiinţifică susţinută şi constantă. De la înfiinţare, la editurile Fundaţiei Europene Drăgan au fost publicate, de către cadrele didactice titulare şi asociate, un număr de peste 35 de cursuri, îndrumătoare, caiete de seminar. Analele Universităţii Europene "Drăgan" - Seria Economică apar constant, ajungând la vol. 8, ele fiind deschise atât cadrelor didactice deja cunoscute, cât mai ales tinerilor asistenţi şi preparatori care îşi pot valorifica astfel rezultatele cercetărilor lor teoretice sau practice.

Trebuie menţionat şi faptul că, începând din anul 2002, cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice au derulat un număr de 25 contracte de cercetare cu societăţi comerciale din judeţele Timiş şi Caraş - Severin.

Planurile de învăţământ sunt corelate cu necesitatea însuşirii de către studenţi a mecanismelor economiei de piaţă, în vederea formării lor pentru o activitate imediată. Participarea tinerelor cadre didactice la cursuri postuniversitare şi de masterat, precum şi perfecţionarea lor prin doctorat contribuie la introducerea cât mai rapidă a noutăţilor din domeniul ştiinţelor economice în circuitul universitar.


 

CICLUL I - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Domeniul: Finanţe

Programul de studiu: Finanţe şi bănci

Nr. de credite de studiu transferabile: 180

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani)

Forma de învăţământ: zi


 

CICLUL II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Management financiar

Nr. de credite de studiu transferabile: 120

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani)

Forma de învăţământ: zi


 

Ştiri/Evenimente

Anunţ începere an universitar 2020-2021

Mesaj Rector UED Lugoj

ADMITERE UED 2020: 03.08.2020-29.09.2020

Suspendare activități didactice în perioada 11 martie - 14 mai 2020!

Participarea studenților UED la Programul JA Universitate Antreprenorială

1 Decembrie, Ziua Naţională!

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020 la UED

Vacanța de vară la UED: 1 August - 1 Septembrie 2019

Admiterea 2019 la Universitatea Europeană ”Drăgan”

Conferinţa Internaţională "Josif Constantin Drăgan"

24 Mai 2019 - Cursul Festiv al Promoţiei 2019 la Facultatea de Științe Economice

Săptămâna Porţilor Deschise 2019!

29.04.2019 - 05.05.2019: Vacanță de Paște la U.E.D.

Burse de studiu in Olanda - Oportunități pentru studenții U.E.D.

U.E.D. Lugoj găzduiește ”Ora Pământului”

Locuri de muncă pentru studenții U.E.D.

1 decembrie 2018, 100 de ani de la Marea Unire!

Sesiunea Ştiinţifică anuală a UED!

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018/2019 la U.E.D. Lugoj

Admiterea 2018 la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Curs Festiv UED 2018!

07-13 MAI 2018: Săptămâna Porţilor Deschise la U.E.D.!

UED vă urează o primăvară frumoasă!

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018/2019 la UED!

Curs Festiv UED 2017!

UED s-a calificat în finala națională a Competiției "Compania Anului 2017"!

Săptămâna Porţilor Deschise la UED!

Facilităţi admitere 2017 Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

20.12.2016 - Concert de Crăciun la Universitatea Europeană "Drăgan" Lugoj

08.12.2016, ora 17:30 - Balul Bobocilor la Universitatea Europeană "Drăgan" Lugoj

Festivitatea de deschidere a anului univ. 2016/2017 la Univ. Europeană "Drăgan"

27 Mai 2016 - Cursul Festiv al Promoţiei 2016 la Univ. Europeană "Drăgan"

Proiectele de antreprenoriat ale U.E.D. parte integrantă a ”BizzFactory 2016”

18-19 Martie 2016: Cel mai mare Târg de Carieră (Craft)

U.E.D. promovează programul de antreprenoriat pentru studenţi ”StartUp”

11.12.2015, ora 18 - Balul Bobocilor la Universitatea Europeană "Drăgan" Lugoj

Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională

31.10.2015 - Sesiune de programare ConderDoJo

Festivitatea de deschidere a anului univ. 2015/2016 la Univ. Europeană "Drăgan"

BURSE DE STUDIU acordate de către Universitatea Europeană ”Drăgan” Lugoj

15 Mai 2015, Cursul Festiv al Promoţiei 2015 la Univ. Europeană "Drăgan"

20-24 Mai 2015, Concursul Naţional de Soft ”Grigore Moisil” la U.E.D.

Concursul de interpretare pianistică "Clara Peia"

Studenţii Universităţii Europene ”Drăgan” participă la Competiţia ”Compania Anului”

Programul "Locuri de muncă subvenţionate pentru TINEri" în I.M.M.-uri

Internship-uri şi Job-uri prin Trivago GmbH

U.E.D. promovează programul de antreprenoriat STARTUP

Festivitatea de deschidere a anului univ. 2014/2015 la Univ. Europeană "Drăgan"

În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice !

În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Drept !

DRAGAN GROUP