Acasa » Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea Europeană ”Drăgan”

Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea Europeană ”Drăgan”

 

Istoricul Facultăţii de Ştiinţe Economice reflectă una dintre preocupările constante ale mentorului Universităţii Europene "Drăgan", Prof. dr. Josif Constantin Drăgan, pentru domeniul economic.

Facultatea de Ştiinţe Economice s-a ivit din necesitatea de a asigura cu specialişti o economie aflată în plină transformare, care cerea o astfel de abordare a problemelor specifice domeniului, prin mobilitatea şi rapiditatea gândirii, prin adaptarea, uneori, "din mers" la condiţiile economiei de piaţă. În plus, noile structuri economice promiteau asimilarea mai rapidă şi în măsură mai mare a cadrelor economice pregătite în condiţiile economiei de piaţă.

Colectivul didactic a fost relativ constant, fiind alcătuit, în esenţă, din profesori din Timişoara şi Bucureşti, reputaţi specialişti în domeniul economic.

Studenţilor li se oferă condiţii optime pentru studiu: cursuri, îndrumătoare de laborator, acces la informaţie de ultimă oră prin intermediul bibliotecii şi al reţelei de calculatoare, laboratoare de specialitate cu dotări corespunzătoare. Similar studenţilor de la celelalte facultăţi, beneficiază de: burse de merit, burse sociale, ajutoare financiare, schimb de experienţă sau stagii de pregătire la universităţi din străinătate.

Cercetarea ştiinţifică studenţească este organizată pe baza a patru cercuri: contabilitate, finanţe, bănci şi cibernetică economică, în cadrul cărora se dezbat, pe bază de referate, cel puţin două teme din programul de cercetare studenţească.

Cea mai bună dovadă a profesionalismului cu care s-a făcut pregătirea studenţilor la Facultatea de Ştiinţe Economice o constituie rezultatele promovării examenului de licenţă.

O parte din absolvenţi au devenit cadre didactice universitare. Ceilalţi şi-au înfiinţat societăţi comerciale, au devenit manageri, specialişti în finanţe-contabilitate, lucrători bancari, în domeniul asigurărilor etc.

Practica studenţească, efectuată în cadrul societăţilor comerciale, asigură din timp familiarizarea cu domeniile în care vor putea activa viitorii absolvenţi.

Facultatea de Ştiinţe Economice are o activitate de cercetare ştiinţifică susţinută şi constantă. De la înfiinţare, la editurile Fundaţiei Europene Drăgan au fost publicate, de către cadrele didactice titulare şi asociate, un număr de peste 35 de cursuri, îndrumătoare, caiete de seminar. Analele Universităţii Europene "Drăgan" - Seria Economică apar constant, ajungând la vol. 8, ele fiind deschise atât cadrelor didactice deja cunoscute, cât mai ales tinerilor asistenţi şi preparatori care îşi pot valorifica astfel rezultatele cercetărilor lor teoretice sau practice.

Trebuie menţionat şi faptul că, începând din anul 2002, cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice au derulat un număr de 25 contracte de cercetare cu societăţi comerciale din judeţele Timiş şi Caraş - Severin.

Planurile de învăţământ sunt corelate cu necesitatea însuşirii de către studenţi a mecanismelor economiei de piaţă, în vederea formării lor pentru o activitate imediată. Participarea tinerelor cadre didactice la cursuri postuniversitare şi de masterat, precum şi perfecţionarea lor prin doctorat contribuie la introducerea cât mai rapidă a noutăţilor din domeniul ştiinţelor economice în circuitul universitar.


 

CICLUL I - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Domeniul: Finanţe

Programul de studiu: Finanţe şi bănci

Nr. de credite de studiu transferabile: 180

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani)

Forma de învăţământ: zi


 

CICLUL II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Management financiar

Nr. de credite de studiu transferabile: 120

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani)

Forma de învăţământ: zi


 

DRAGAN GROUP