Acasa » Facultatea de Drept - Universitatea Europeană

Facultatea de Drept - Universitatea Europeană

 

Pentru Universitatea Europeană "Drăgan", Facultatea de Drept a fost componenta esenţială în anii de început. Cursurile s-au deschis în anul universitar 1992/1993, cu un număr mare de studenţi în prezenţa unui corp didactic de elită care a asigurat, ani la rând, o pregătire de excepţie pentru seriile de studenţi pe care le-a îndrumat.

La Lugoj au predat şi continuă să predea personalităţi de marcă din lumea dreptului românesc.

Interesul conducerii acestei facultăţi s-a îndreptat, de la început, spre acoperirea cu material didactic a obiectelor de curs şi seminar. Au apărut, în primul deceniu de activitate, peste 50 de titluri în domeniul dreptului, cursuri semnate de cadre didactice proprii sau asociate.

Activităţile didactice ale studenţilor Facultăţii de Drept se desfăşoară în spaţiile de învăţământ ale Universităţii Europene "Drăgan", care asigură condiţii optime pentru cursuri, seminarii şi lucrări de laborator. Pentru Facultatea de Drept funcţionează un laborator de criminalistică, iar lucrările practice de informatică juridică se desfăşoară în laboratoare dotate cu aparatură modernă. Studenţilor li se facilitează accesul la programul LEGIS, prin care se realizează o informare rapidă în întreg sistemul legislativ românesc.

Studenţii interesaţi în aprofundarea cunoştinţelor, precum şi cei cu preocupări de cercetare ştiinţifică sunt încadraţi în cercuri ştiinţifice studenţeşti pe specialităţile: drept civil şi drept penal.

Rezultatele cercetărilor sunt valorificate prin dezbateri, referate, sau lucrări susţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Publicaţia de specialitate a Facultăţii de Drept e Studium Legis, primul număr apărând în anul 2001.

Activitatea ştiinţifică a Facultăţii de Drept se completează cu organizarea a două ediţii ale secţiunii de medicină legală din cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale U.E.D., organizarea de către Institutul European de Cercetări pentru Drepturile Omului a cinci mese rotunde cu tematică legată de protecţia bunurilor culturale, protecţia refugiaţilor, drepturile persoanei; participarea cu lucrări ştiinţifice la diferite sesiuni şi simpozioane din alte centre universitare: Bucureşti, Timişoara, Braşov, Cluj Napoca.


 

CICLUL I - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Domeniul: Drept

Programul de studiu: Drept

Nr. de credite de studiu transferabile: 240

Durata studiilor: 8 semestre (4 ani)

Forma de învăţământ: ziCICLUL II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Managementul investigaţiei penale

Nr. de credite de studiu transferabile: 90

Durata studiilor: 3 semestre (1,5 ani)

Forma de învăţământ: zi


 

DRAGAN GROUP