Facultatea De Drept


Competenţe profesionale și transversale

 

dobândite de către absolvenţii programului de studii „Managementul Inevestigaţiilor Penale”

 

                             

Competenţe profesionale

1.        Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.

2.        Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.

3.        Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale, în cazurile determinate.

4.        Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.

5.        Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.

6.        Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

7.        Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului juridic.

8.        Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare completă pentru a rezolva probleme teoretice şi practice domeniului juridic.

9.        Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independenţă profesională.

 

Competenţe transversale

  • Dezvoltarea relaţiilor în sfera legalităţii, evitarea unor relaţii şi procese ilegale, care pot aduce prejudicii înfăptuirii actului de justiţie.
  • Realizarea sarcinilor profesionale complexe în mod eficient şi riguros cu respectarea deontologiei specifice domeniului.
  • Capacitatea de adaptare la situaţii neprevăzute.
  • Însuşirea corectă de către masteranzi a tehnicilor şi tacticilor de investigație criminalistică necesare identificării de probe materiale în vederea probării unor infracţiuni
  • Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare şi formare profesională

 

  • Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Facultăţii de Drept:

- Nr. tel.  0256/359.199

DRAGAN GROUP