UED » Facultatea de Drept


 

  • Domeniul: Drept

Programul de studiu: Drept

Nr. de credite de studiu transferabile: 240

Durata studiilor: 8 semestre (4 ani)

Forma de învăţământ: zi


 


  

  • Managementul investigaţiei penale

Nr. de credite de studiu transferabile: 90

Durata studiilor: 3 semestre (1,5 ani)

Forma de învăţământ: zi


DRAGAN GROUP