UED » Facultatea de Drept


Istoric:


La propunerea profesorului doctor Josif Constantin Drăgan, Fundația Europeană Drăgan și-a extins aria preocupărilor și în alte domenii, precum cele privind educația, știința. Profesorul a dorit o Universitate pentru lugojeni, bănățeni și românii de pretutindeni.

În anul 1992 a fost propusă înființarea Facultății de Drept, cu specializarea Drept, forma de învățământ zi, durata studiilor 5 ani, prima autorizare provizorie fiind obținută prin HG nr. 568/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 185/1995 (în anul 1997 absolvind prima promoție de juriști) și reconfirmată prin HG nr. 535/1999 din 1 iulie 1999 privind autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 324 din 7 iulie 1999, în care apare forma de învățământ zi cu durata de 4 ani și forma de învățământ fără frecvență, cu durata de 5 ani).

În baza Legii nr. 100 din 21 martie 2003 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 184 din 25 martie 2003, Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj s-a înființat cu Facultatea de Drept, specializarea Drept – acreditată.

 

Din 2005 facultatea a trecut la aplicarea sistemului Bologna:

·         4 ani cu 240 credite – studii universitare de licență,

·         1,5 ani cu 90 de credite – studii universitare de master.


Oferta academică:


În prezent, Facultatea de Drept are doar programe acreditate, atât de licență, master, cât și postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:

 

Licenţă:

·        Programul de studiu: Drept

·        Nr. de credite de studiu transferabile: 240

·        Durata studiilor: 8 semestre (4 ani)

·        Forma de învățământ: zi

Master:

·        Programul de studii: Managementul investigației penale

·        Nr. de credite de studiu transferabile: 90

·        Durata studiilor: 3 semestre (1,5 ani)

·        Forma de învățământ: zi

 

Absolvenții Facultății de Drept obțin competențe pentru ocuparea unor posturi de:

·         jurisconsult, consilieri juridici, avocați, notari, judecători, procurori, executori judecătorești, polițiști etc.

·         specialiști în criminalistică, armonizare legislativă, proprietate intelectuală, expert prevenire și combatere a corupției, inspector probațiune, cercetător în domeniul științelor juridice, expert în administrație publică locală, consilier afaceri europene, consilier și inspector de stare civilă, anchetator poliție etc.


Viziune de viitor:

 

Facultatea de Drept urmărește continuu evoluția societății, necesitatea de personal calificat în domeniul drept, în Lugoj și în regiune, fiind receptivă la modificările survenite în societate și cerințele acesteia.


Mesajul Decanului:

 

”Misiunea asumată de Facultatea de Drept, încă de la înființare, a fost aceea de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi, care să se poată integra în orice profesie specifică domeniului. 

A profesa în domeniul juridic, înseamnă a ne afla în slujba adevărului și a dreptății, înseamnă a răspândi pretutindeni dreptatea, prin găsirea soluțiilor juridice corecte. Aceasta este adevărata provocare a profesiilor juridice. De aceea Nicolae Iorga spunea: „dreptatea este sănătatea lumii”.

Ori, o astfel de lume sănătoasă ne dorim cu toții, iar juriștilor le revine atât grija, cât și răspunderea pentru a o clădi pas cu pas, până la desăvârșire.

Oferta educațională a Facultății de Drept este complexă și compatibilă cu a unor școli de drept de tradiție din țară, așa se justifică faptul că numeroşi absolvenţi ai noștri ocupă în acest moment funcţii importante în numeroase instituţii publice sau private, din Lugoj, judeţul Timiş şi chiar din țară.

Datorită dinamicii modificărilor legislative, juriștii trebuie să știe că domeniul dreptului necesită o permanentă învățare, doar așa parcursul spre succes în profesie, va fi garantat. Juriştii trebuie să lupte cu orice fel de obstacol, pentru a consacra principiile dreptului, pe care le-au învățat.”

 

Lector univ. dr. Corina Negruțiu

Decanul Facultăţii de Drept


DRAGAN GROUP