UED » Facultatea de Ştiinţe Economice


 

  • Domeniul: Finanţe

Programul de studiu: Finanţe şi bănci

Nr. de credite de studiu transferabile: 180

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani)

Forma de învăţământ: zi

 

 

 

 

 


 

  • Management financiar

Nr. de credite de studiu transferabile: 120

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani)

Forma de învăţământ: zi

 

DRAGAN GROUP