UED » » Eliberare acte studii


  • Formulare:


 

  • Se pot ridica actele de studii (diplomă de licenţă, diplomă de master, certificat de absolvire a studiilor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă) ale absolvenţilor care au susţinut examenele de finalizare a studiilor în anul 2018.


 

DRAGAN GROUP