Organizare UED » Organigrama» GABRIEL-IONEL DOBRIN

Cadre didactice

GABRIEL-IONEL DOBRIN

Conferenţiar univ. dr. GABRIEL IONEL DOBRIN

Prorector U.E.D. - Conferenţiar univ.dr. - Responsabilitati

 • Coordonează domeniile de activitate date în competenţă şi asigură conducerea curentă în aceste domenii. De regulă, activităţi de cercetare, învăţământ, bază materială, activităţi extracurriculare ş.a.
 • Responsabil cu relaţiile publice şi relaţiile internaţionale.
 • Responsabil cu evaluarea academică şi asigurarea calităţii.
 • Coordonează şi organizează sesiunile studenţeşti interne şi internaţionale.
 • Coordonează elaborarea şi realizarea planului de multiplicare a cursurilor, îndrumă lucrări practice şi alte materiale didactice.
 • Coordonează acţiunile specifice postului şi care sunt prevăzute în Planul strategic operaţional al Universităţii.
 • Se preocupă de asigurarea echipamentelor şi aparaturii necesare fluxului informaţional.
 • Colaborează cu compartimentele administrative în alcătuirea şi execuţia bugetelor.
 • Coordonează activităţile extracurriculare, problemele studenţeşti şi sociale.
 • Coordonează elaborarea materialelor publicitare şi promovarea imaginii Universităţii.


Date de contact:


Telefon Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj:

 • (+40) 256 359 198

 

Adrese E-mail:


 

DRAGAN GROUP