Cadre didactice

SORIN BLAJ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Conferențiar univ. dr. SORIN BLAJ

Studii:

* Postuniversitare:

 • Noiembrie 2000 - iulie 2009 - Doctorat, Universitatea de Vest din Timişoara, Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice, Specializarea: Finanţe, Tema: Fiscalitatea persoanelor fizice în sistemul fiscal al României de după anul 1989, Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Horia Cristea.
 • Octombrie 2004 - martie 2006 - Studii postuniversitare de Master, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, Specializarea: Managementul administraţiei publice.
 • Octombrie 1999 - iunie 2000 - Studii postuniversitare de Master, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara, Specializarea: Fiscalitate.
 • Februarie 1999 - mai 1999 - Curs postuniversitar DPPD, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest din Timişoara.

* Universitare:

 • Octombrie 1994 - septembrie 1998-Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, Specializarea: Finanţe - Contabilitate, (Susţinerea examenului de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara.

* Liceale:

 • Septembrie 1983 - iunie 1987 Liceul "Coriolan Brediceanu" din Lugoj.

 

Activitatea profesională:

 • Octombrie 2014 - prezent - Conferenţiar titular la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, Facultatea de Ştiinţe Economice.
 • Martie 2003 - septembrie 2014 - Lector titular la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, Facultatea de Ştiinţe Economice
 • Octombrie 2000 - februarie 2003 - Asistent titular la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, Facultatea de Ştiinţe Economice.
 • Martie 1999 - septembrie 2000 - Preparator titular la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, Facultatea de Ştiinţe Economice.
 • Septembrie 1988 - aprilie 1994, Contabil la SCATA Lugoj SA.


Decan FSE - Conferenţiar univ. dr. - Responsabilitati

 • Coordonare si reprezentare a facultăţii.
 • Coordonare si dezvoltare strategica a facultăţii.
 • Coordonare şi control secretariat - facultate.
 • Coordonarea programelor de studii, a comisiilor de întocmire a dosarelor pentru acreditări, autorizări sau reacreditări.
 • Coordonează îndeplinirea hotărârilor adoptate de Senat şi Biroul Senatului, Consiliul de Administraţie.
 • Propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor.
 • Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa de către Rector.
 • Răspunde la cererile, petiţiile şi solicitările care îi sunt adresate.
 • Întocmeşte şi aprobă pontajele lunare ale personalului din subordine corespunzător nivelului de îndeplinire a sarcinilor şi normelor didactice.
 • Propune înfiinţarea de noi specializări / structuri / forme de învăţământ şi întocmeşte dosarele de autorizare/acreditare.
 • Întocmeşte rapoarte de autoevaluare în vederea autorizării / acreditării / evaluării periodice a programelor noi sau a celor existente.
 • Centralizează şi avizează fişele de plată cu ora.
 • Face comanda anuală de carte şi de periodice pentru Biblioteca Universităţii.
 • Elaborează împreună cu şeful de catedra şi /sau specialişti propuneri de planuri de învăţământ.


Date de contact:

Telefon Facultatea de Ştiinţe Economice:

 • 0256/359.200

Adrese E-mail:


DRAGAN GROUP