UED » » Contracte de cercetare Facultatea de Drept


Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj a realizat în perioada 2012 - 2019 un număr de 14 contracte de cercetare-dezvoltare.

 

2018 -2019

14. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 1 din 11 martie 2019

Beneficiar: SC FLUDAV SRL

Titlu contract: Analiza situaţiei financiare a societăţii comerciale FLUDAV SRL

Director proiect: Conf univ. dr. Miculeac Melania Elena

Membri: Blaj Sorin, Dobrin Gabriel Ionel, Adrian Mateia, Negruțiu Corina, Georgescu Bona Speranța, Barabaș Maria

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat

 

 13. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 2 din 11 martie 2019

Beneficiar: SC ARDELEAN ADRIAN COMPANY SRL

Titlu contract: Studiu privind recuperarea bunurilor aflate în custodie sau contravaloarea lor bănească, în cazul intrării custodelui în insolvență sau faliment

Director proiect: Conf univ. dr. Cornean Dumitru

Membri: Blaj Sorin, Miculeac Melania Elena, Dobrin Gabriel Ionel, Adrian Mateia, Negruțiu Corina, Georgescu Bona Speranța, Barabaș Maria

Valoare contract: -1000 lei

Stadiu contract: executat

 

12. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 3 din 5 aprilie 2019

Beneficiar: SC BRATERM CONSTRUCT SRL

Titlu contract: Consultanţă privind fiscalitatea firmei BRATERM CONSTRUCT SRL

Director proiect: Lect univ. dr. Doroş Alexandra

Membri: Blaj Sorin, Miculeac Melania Elena, Dobrin Gabriel Ionel, Adrian Mateia, Negruțiu Corina, Georgescu Bona Speranța, Barabaș Maria

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat

 

11. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 4 din 15 aprilie 2019

Beneficiar: SC A.F.G. LEMN BRAȘOV SRL

Titlu contract: Expertiză extrajudiciară la A.F.G. LEMN BRAȘOV SRL

Director proiect: Lect univ. dr. Doroş Alexandra

Membri: Miculeac Melania Elena, Blaj Sorin, Georgescu Bona Speranța, Negruțiu Corina, Nistorescu Alina Maria,  Poruţiu Cosmina, Barabaș Maria

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat

 

 

2017 - 2018

 

10. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 1 din 1 martie 2018                    

Beneficiar: SC PINNACLE CONSTRUCT SRL  București

Titlu contract: Implementarea GDPR și protecția datelor personale, implicațiile  aplicării noului Regulament General Data Protection Regulation (EU) 2016/679  începând cu 25 mai 2018

Director proiect: Lect univ. dr. Negruțiu Corina

Membri: Conf. univ. dr. Cornean Dumitru, Lector univ. dr. Georgescu Bona Speranța, Lector univ. dr. Tătar Ramona Gabriela, Asist. Univ. dr. Cărpinean Cristian

Valoare contract: 1000 lei

Stadiu contract: executat

 

9. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 2 din 1 martie 2018                    

Beneficiar: SC FIZIC CONSTRUCTII SRL  București

Titlu contract: Implementarea GDPR și protecția datelor personale, implicațiile  aplicării noului Regulament General Data Protection Regulation (EU) 2016/679  începând cu 25 mai 2018

Director proiect: Lect univ. dr. Georgescu Bona Speranța

Membri: Conf. univ. dr. Cornean Dumitru, Lector univ. dr. Negruțiu Corina, Lector univ. dr. Tătar Ramona Gabriela, Asist. Univ. dr. Cărpinean Cristian

Valoare contract: 1000 lei

Stadiu contract: executat

 

8. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 3 din 23 mai 2018            

Beneficiar: SC FREIXO SRL

Titlu contract: Studiu privind motivele încetării contractelor individuale de muncă în cadrul Societății

Director proiect: Lect univ. dr. Georgescu Bona Speranța

Membri: Conf. univ. dr. Cornean Dumitru, Lector univ. dr. Negruțiu Corina

Valoare contract: 1000 lei

Stadiu contract: in derulare

 

 

2016-2017


7. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 1 din 27 martie 2017                

Beneficiar: S.C. ASC – TOTAL S.R.L.

Titlu contract: Expertiză extrajudiciară - "Care au fost deciziile de impunere emise de direcţia fiscală Braşov pentru contribuabilul S.C. ASC – TOTAL S.r.l.  și cuantumul impozitelor în perioada 01.03.2004-31.12.2011, altele decât cele evidenţiate în certificatul fiscal nr.67016/01.03.2004, precum şi cuantumul obligaţiilor fiscale stabilite prin respectivele decizii. "

Director proiect: Lect univ. dr. Doroş Alexandra

Membri: Prof.univ.dr. Cechin-Crista Persida, Conf univ. dr. Blaj Sorin, Conf. univ. dr. Cornean Dumitru, Conf univ. dr. Miculeac Melania Elena, Lector univ. dr.Nistorescu Alina,

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat

 

6. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 2 din 28 aprilie 2017                

Beneficiar: S.C. AHA – AGENCY FOR THE HELP OF ADVERTISING S.R.L.

Titlu contract: Expertiză extrajudiciară efectuată la AHA – AGENCY FOR THE HELP OF ADVERTISING S.R.L.

Director proiect: Lect univ. dr. Doroş Alexandra

Membri: Conf.univ. dr Blaj Sorin, Conf univ. dr. Miculeac Melania Elena, Conf. univ. dr. Dobrin Gabriel Ionel, , Lector univ. dr. Negruțiu Corina, Lect.univ.de. Nistorescu Alina, Lect.univ.dr Poruțiu Cosmina Dema

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat

 

5. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 3 din 4 mai 2017            

Beneficiar: S.C. ROAL TANDEM S.R.L.

Titlu contract: Analiza corelaţiei dintre rata de rentabilitate economică şi rata de rentabilitate financiară

Director proiect: Conf univ. dr. Miculeac Melania Elena

Membri: Prof.univ.dr. Cechin-Crista Persida, Conf univ. dr. Blaj Sorin, Conf. univ. dr. Cornean Dumitru, Conf. univ.dr Dobrin Gabriel Ionel, Lect univ. dr. Doroş Alexandra

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat

 

 

2014 -2015


4. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 1 din15 februarie 2015            

Beneficiar: SC SILIVEX SRL Lugoj

Titlu contract: Analiza echilibrului financiar la SC SILIVEX SRL Lugoj  

Director proiect: Conf univ. dr. Miculeac Melania Elena

Membri: Conf. univ. dr. Blaj Sorin, Conf univ.dr. Dobrin Gabriel Ionel, Lector univ. dr. Poruţiu Cosmina Dema, Lector univ. dr. Doroș Alexandra, Lector univ. dr. Nistorescu Alina Maria, Lector univ.dr. Negruțiu Corina

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat

 

3. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 3 din 27 iunie 2015                   

Beneficiar: SC JK DEXTER SRL

Titlu contract: Analiza gestiunii resurselor la SC JK DEXTER SRL

Director proiect: Conf univ. dr. Miculeac Melania Elena

Membri: Prof.univ.dr. Cechin-Crista Persida, Conf univ. dr. Blaj Sorin, Conf. univ. dr. Cornean Dumitru, Lect univ. dr. Doroş Alexandra , Lector univ. dr.Nistorescu Alina, Lect. Univ.dr. Poruțiu Cosmina Dema

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat

 

 

2013-2014


2. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 1 din 02 decembrie 2013                    

Beneficiar: SC AGRECIM CONSTRUCT SRL BRAŞOV

Titlu contract: Utilizarea informaţiilor furnizate de expertiza contabilă extrajudiciară în managementul decizional al companiei

Director proiect: Lector univ. dr. Doroş Alexandra

Membri: Prof. univ. dr. Cechin Crista Persida, Lector univ. dr. Miculeac Melania Elena , Lector univ. dr. Dobrin Gabriel Ionel, Lector univ. dr. Negruţiu Corina, Lector univ. dr. Poruţiu Cosmina Dema

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat


 

2012 -2013


1. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 1 din 15 martie 2013

Beneficiar: SC RODENASTYLE SRL

Titlu contract: Analiza impozitelor şi taxelor la SC RODENASTYLE SRL

Director proiect: Lector univ. dr. Blaj Sorin

Membri: Lector univ. dr. Miculeac Melania Elena, Lector univ. dr. Gabriel Dobrin, Lector univ. dr. Hălmăgeanu Florentina, Lector univ. dr. Alina Nistorescu, Lector univ. dr. Dobrin Gabriel Ionel, Lector univ. dr. Negruțiu Corina

Valoare contract: -

Stadiu contract: executat


DRAGAN GROUP