UED » » Consiliul redacţional Revista Anale Seria Economică


Revista Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică

Consiliul redacţional

 

Echipa de conducere:

 

Director - Prof. univ. dr. Nicu Trandafir, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Redactor şef - Prof. univ. dr. Persida Cechin - Crista, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Redactor coordonator - Conf. univ. dr. Sorin Blaj, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Secretar de redacţie - Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Secretar de redacţie - Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul de redacţie:

 

Prof. univ. dr. Nicu Trandafir, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Prof. univ. dr. Persida Cechin - Crista, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Sorin Blaj, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul consultativ:

 

Prof. univ. dr. Grigore Silaşi, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Radu Şerban, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof. univ. dr. Ion Lala - Popa, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Ion Pereş, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Angelo Santagostino, Universitatea de Studii din Brescia (Italia)

Prof. univ. dr. Paolo Magagnotti, Preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor Europeni - Reţeaua de Comunicare (Italia)

 

 

Consiliul pe probleme de limbi străine:

 

Lector univ. dr. Alina Nistorescu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (engleză)

Lector univ. dr. Ivan Diana, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (franceză)


 

DRAGAN GROUP