UED » » Consiliul redacţional Revista Anale Seria Economică


Revista Analele Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Seria Economică

Consiliul redacţional

 

Echipa de conducere:

 

Director - Conf. univ. dr. Sorin Blaj, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Redactor şef - Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Redactor coordonator - Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Secretar de redacţie - Conf. univ. dr. Adrian Nicolae Mateia, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul de redacţie:

 

Conf. univ. dr. Sorin Blaj, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Adrian Nicolae Mateia, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Lector univ. dr. Cosmina Dema Poruţiu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul consultativ:

 

Prof. univ. dr. Grigore Silaşi, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Radu Şerban, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof. univ. dr. Ion Lala - Popa, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Ion Pereş, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Angelo Santagostino, Universitatea de Studii din Brescia (Italia)

Prof. univ. dr. Paolo Magagnotti, Preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor Europeni - Reţeaua de Comunicare (Italia)

 

 

Consiliul pe probleme de limbi străine:

 

Lector univ. dr. Alina Nistorescu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (engleză)


 

DRAGAN GROUP