UED » » Consiliul redacţional Revista Didactica Modernă


Revista Didactica Modernă

Consiliul redacţional

 

Echipa de conducere:

 

Director - Prof. univ. dr. Persida Cechin - Crista, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Redactor şef - Conf. univ. dr. Sorin Blaj, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Secretar de redacţie - Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Secretar de redacţie - Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul de redacţie:

 

Prof. univ. dr. Nicu Trandafir, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Prof. univ. dr. Persida Cechin - Crista, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Sorin Blaj, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul consultativ:

 

Prof. univ. dr. Grigore Silaşi, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Radu Şerban, Academia de Studii Economice din Bucureşti

 

 

Consiliul pe probleme de limbi străine:

 

Lector univ. dr. Alina Nistorescu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (engleză)

Lector univ. dr. Ivan Diana, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (franceză)


 

DRAGAN GROUP