UED » » Consiliul redacţional Revista Didactica Modernă


Revista Didactica Modernă

Consiliul redacţional

 

Echipa de conducere:

 

Director - Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Redactor şef - Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Redactor coordonator - Conf. univ. dr. Sorin Blaj, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Secretar de redacţie - Conf. univ. dr. Adrian Nicolae Mateia, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul de redacţie:

 

Conf. univ. dr. Sorin Blaj, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Adrian Nicolae Mateia, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Lector univ. dr. Alexandra Doroş, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul consultativ:

 

Prof. univ. dr. Grigore Silaşi, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Radu Şerban, Academia de Studii Economice din Bucureşti

 

 

Consiliul pe probleme de limbi străine:

 

Lector univ. dr. Alina Nistorescu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (engleză)


 

DRAGAN GROUP