UED » » Consiliul redacţional Revista Studium Legis


Revista Studium Legis

Consiliul redacţional

 

Echipa de conducere:

 

Director - Conf. univ. dr. Dumitru Cornean, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Redactor şef - Lector univ. dr. Corina Negruţiu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul de redacţie:

 

Conf. univ. dr. Dumitru Cornean, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Florinel - Constantin Popescu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Lector univ. dr. Corina Negruţiu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Lector univ. dr. Speranţa Georgescu Bona, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul consultativ:

 

Prof. univ. dr. Milan Dressler, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

Conf. univ. dr. Iancu Mândru, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Conf. univ. dr. Valentin Cârstea, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul pe probleme de limbi străine:

 

Lector univ. dr. Alina Nistorescu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (engleză)

Lector univ. dr. Ivan Diana, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (franceză)


 

DRAGAN GROUP