UED » » Consiliul redacţional Revista Studium Legis


Revista Studium Legis

Consiliul redacţional

 

Echipa de conducere:

 

Director - Conf. univ. dr. Dumitru Cornean, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Redactor şef - Lector univ. dr. Corina Negruţiu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul de redacţie:

 

Conf. univ. dr. Dumitru Cornean, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Lector univ. dr. Corina Negruţiu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Lector univ. dr. Speranţa Georgescu Bona, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul consultativ:

 

Prof. univ. dr. Milan Dressler, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

Conf. univ. dr. Florinel - Constantin Popescu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

Lect. univ. dr. Gheorghe Pinteală, Cârstea, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj

 

 

Consiliul pe probleme de limbi străine:

 

Lector univ. dr. Alina Nistorescu, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (engleză)

Lector univ. dr. Ivan Diana, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (franceză)


 

DRAGAN GROUP