UED » » Cercuri ştiinţifice studenţeşti


Cercetare ştiinţifică studenţească

Cercuri ştiinţifice Facultatea de Ştiinţe Economice

 

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice funcţionează două cercuri ştiinţifice studenţeşti: Finanţe şi bănci şi Management financiar.

 

 

1. Cercul ştiinţific studenţesc de "Finanţe şi bănci":

 

Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Sorin Blaj

Preşedinte cerc: Radu Daniela – Doriana, studentă anul II Zi Master, Management financiar

 

Teme de cercetare propuse:


Finanţe:

 • Prezentarea unor economişti celebri români şi străini
 • Analiza bugetelor de asigurări sociale în România, în perioada 2006 - 2016
 • Analiza statelor care au adoptat sistemul de impunere proporţional prin cotă unică de impozitare
 • Studiu privind efectele cotei unice de impozitare în România în perioada 2005 - 2016
 • Studiu privind efectele cotei unice de impozitare în alte state ale lumii
 • Studiu comparativ privind impunerea proporţională şi impunerea progresivă (cota unică vs. impozitul progresiv)
 • Analiza evoluţiei nivelului cotelor impozitului pe venit în statele Uniunii Europene, în contextul crizei financiare şi economice
 • Analiza evoluţiei nivelului cotelor impozitului pe profit în statele Uniunii Europene, în contextul crizei financiare şi economice
 • Analiza evoluţiei nivelului cotelor taxei pe valoarea adăugată în statele Uniunii Europene, în contextul crizei financiare şi economice
 • Studiu comparativ privind accizele în România şi statele Uniunii Europene
 • Analiza evoluţiei nivelului accizelor în România în perioada 1991 - 2017
 • Studiu comparativ privind contribuţiile obligatorii în România şi statele Uniunii Europene, în contextul crizei financiare şi economice
 • Studiu comparativ privind fiscalitatea în România şi statele Uniunii Europene
 • Studiu comparativ privind fiscalitatea pe muncă în România şi statele Uniunii Europene
 • Analiza competiţiei fiscale la nivelul Uniunii Europene, în contextul crizei financiare şi economice

Bănci:

 • Consideraţii privind uniunile monetare şi Zona Euro
 • Serviciile de plăţi în relaţiile cu populaţia şi eficienţa lor în structurarea agregatelor monetare
 • Obiectivele şi instrumentele politicii monetare a Băncii Naţionale în contextul integrării europene
 • Sistemul monetar internaţional în contextul integrării europene
 • Sistemul monetar internaţional în contextul globalizării financiare
 • Sistemul monetar european în contextul globalizării financiare
 • Supravegherea bancară-obiectiv al băncilor centrale
 • Rata dobânzii şi cursul valutar Experienţa României
 • Moneda şi vizele financiare
 • Tranziţia României la moneda Euro
 • Criza financiar-monetară internaţională contemporană
 • Sistemul bancar şi rolul său în viaţa economică şi socială
 • BERD şi rolul său în tranziţia spre economia de piaţă
 • Banca Europeană de Investiţii şi rolul său în restructurarea economică europeană
 • FMI şi rolul său în stabilizarea monetară a ţărilor membre
 • Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei

 

2. Cercul ştiinţific studenţesc de "Management financiar":

 

Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Melania Elena - Miculeac

Preşedinte cerc: Poleac Claudia - Roxana, studentă anul II Zi Master, Management financiar

 

Teme de cercetare propuse:

 • Analiza comparativă a ratelor de structură ale bilanțului și a lichidității la nivelul a două societăți comerciale
 • Analiza comparativă la nivelul a două societăți comerciale a bonității financiare și a fondului de rulment
 • Analiza comparativă a echilibrului financiar la nivelul a două societăți comerciale pe baza indicatorilor: fondul de rulment, necesarul de fond de rulment și trezoreria netă
 • Analiza comparativă a gestiunii resurselor financiare la nivelul a două societăți comerciale
 • Analiza comparativă a ratelor de rentabilitate economică și financiară la nivelul a două societăți comerciale
 • Analiza comparativă a cifrei de afaceri la nivelul a două societăți comerciale
 • Analiza comparativă a riscurilor la nivelul a două societăți comerciale
 • Performanțele economico – financiare la nivelul a două societăți comerciale prin prisma indicatorilor: cifra de afaceri și valoarea adăugată
 • Analiza comparativă a echilibrului financiar pe baza ratelor de finanțare la nivelul a două societăți comerciale
 • Analiza gestiunii clienților și furnizorilor la nivelul a două societăți comerciale

 

 

Realizarea unui referat de calitate reprezintă un pas decisiv spre însuşirea corectă a deprinderilor necesare pentru:

 • conceperea şi redactarea lucrării de licenţă (pentru studenţii din anul III de Studii universitare de licenţă)
 • conceperea şi redactarea lucrării de disertaţie (pentru studenţii din anul II de Studii universitare de masterat)
 • conceperea şi realizarea de lucrări ştiinţifice pentru participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti
 • conceperea şi redactarea de articole pentru ziare şi reviste studenţeşti

 

 

În cadrul acestor cercuri se urmăreşte crearea unor conexiuni între aspectele teoretice şi cele aplicative, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenţilor să-şi publice lucrările în reviste. De asemenea, se urmăreşte ca temele abordate în cadrul cercurilor să fie adaptate temelor alese pentru lucrările de licenţă, studenţii având astfel ocazia să prezinte în şedinţele cercurilor capitole din lucrările de licenţă.

 

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti este valorificată şi prin participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti.


 


Cercetare ştiinţifică studenţească

Cercuri ştiinţifice Facultatea de Drept

 

În cadrul Facultăţii de Drept funcţionează două cercuri ştiinţifice studenţeşti: Drept procesual penal şi Drept civil.

 

 

1. Cercul ştiinţific studenţesc "Drept procesual penal":

 

Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Dumitru Cornean.


Tematica: Organizarea procesului penal.

Mod de desfăşurare: Şedinţe de dezbateri lunare.

 

 

2. Cercul ştiinţific studenţesc "Drept civil":

 

Îndrumători ştiinţifici: Lector univ. dr. Corina Negruţiu, Lector univ. dr. Speranţa Bona.

    

Tematica: Instituţiile de drept civil şi importanţa lor în ansamblul drepturilor.

Mod de desfăşurare: Şedinţe lunare de comunicări şi dezbateri.

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti este valorificată şi prin participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti.


 

DRAGAN GROUP