UED » » Cercetare ştiinţifică studenţeascăCercetarea ştiinţifică a fost şi rămâne o componentă de bază a instruirii educativ-formative pe care şi-a asumat-o Facultatea de Ştiinţe economice din cadrul Universităţii Europene Drăgan din Lugoj.

 

În realizarea obiectivelor de cercetare ştiinţifică studenţească sunt implicate atât cadrele didactice, cât şi studenţii facultăţii, pe baza unor programe structurate pe domeniile:

 • Teme de cercetare ştiinţifică finanţate anual prin Granturi CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior);
 • Cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice interne (conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, workshop-uri şi alte manifestări ştiinţifice);
 • Participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, organizate în străinătate;
 • Participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate în România;
 • Participarea studenţilor la Şcoli de vară, organizate de către instituţii de învăţământ superior în România şi în străinătate;
 • Participarea studenţilor la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, organizată anual de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România.

 

Obiectivele Programului de cercetare ştiinţifică studenţească în domeniul economic al Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt:

 • Atragerea studenţilor către cercetarea ştiinţifică;
 • Elaborarea unor lucrări ştiinţifice cu caracter inovator;
 • Implicarea masteranzilor în cercetarea ştiinţifică aplicativă prin cooptarea acestora în colective de cercetare mixte, alcătuite din cadre didactice şi studenţi, în cadrul granturilor de cercetare ştiinţifică finanţate anual de CNCSIS;
 • Permanentizarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin participarea anuală a studenţilor la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti încă din anul întâi de studiu şi continuarea acesteia pe perioada studiilor de masterat.


 

DRAGAN GROUP