UED » » Cărţi de specialitate Facultatea de Drept


2015

 

1.      Vidu Stelian Ioan - Curs de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

2.      Mândru Iancu - Noi instituţii ale dreptului penal şi dreptului procesual penal în dialogul interprofesional între judecători şi avocaţi, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

 

2014

 

1.      Vidu Stelian Ioan (coautor) - Cartea de cereri şi acţiuni. Modele. Comentarii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014

2.      Georgescu Bona Speranța - Organizarea și etica profesiilor juridice, Editura Nagard, Lugoj, 2014

3.      Tătar Gabriela Ramona - Drept comunitar european, Editura Nagard, Lugoj, 2014

4.      Negru Ion - Istoria dreptului românesc, Editura Nagard, Lugoj, 2014

5.      Cârstea Valentin - Drept administrativ și administrație publică, Editura Nagard, Lugoj, 2014

6.      Cârstea Valentin, Cordoș Carmella - Elemente teoretice de procedură fiscală, Editura Nagard, Lugoj, 2014

7.      Cârstea Valentin - Drept constituțional și instituții politice. Volumul I, Editura Nagard, Lugoj, 2014

8.      Cârstea Valentin - Drept constituțional și instituții politice. Volumul II, Editura Nagard, Lugoj, 2014

 

2013

 

1.      Negru Ion - Curs de drept roman, Editura Nagard, Lugoj, 2013

2.      Vidu Stelian Ioan, M. Uliescu (coordonator)- Dreptul de superficie, în Noul Cod civil. Studii și comentarii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

 

2012

 

1.      Vidu Stelian Ioan - Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

2.      Cârstea Valentin - Drept financiar public şi procedură fiscală, Ediţia a II-a, Editura Eurobit, Timișoara, 2012

 

2011

 

1.      Cârstea Valentin - Drept financiar public şi procedură fiscală, Editura Nagard, Lugoj, 2011

 

 

2010

 

1.      Negru Ion - Curs de drept roman, Editura Nagard, Lugoj, 2010

2.      Lache Minodora - European and North American Communities: Comparision and Cooperation Between Them, Editura Eurobit, Timişoara, 2010

3.      Negru Ion - Teoria generală a dreptului de preempţiune, Editura Universul Juridic, Timişoara, 2011

4.      Cârstea Valentin - Protecţia drepturilor omului în spaţiul european şi naţional, Editura Nagard, Lugoj, 2011

5.      Bona Georgescu Speranţa - Stipulaţia pentru altul, Editura Eurobit, Timişoara, 2011

 

 

2009

 

1.      Vidu Stelian Ioan - Dreptul de retenţie în raporturile juridice civile, Editura Universul Juridic, Timişoara, 2010

 

 

2008

 

1.      Livius-Petru Bercea - Scriitori şi cărţi, Editura Nagard, Lugoj, 2008

 

 

2007

 

1.      Livius-Petru Bercea - Ieşirea din canon, Editura Hestia, Timişoara, 2007

2.      Livius-Petru Bercea - Itinerar critic, Editura Hestia, Timişoara, 2007

 

 

2006

 

1.      Valentina Deleanu, Corina Negruţiu - Dreptul muncii, Vol. II, Editura Nagard, Lugoj, 2006

 

 

2005

 

1.      Valentin Cârstea - Constituţionalitatea ordonanţelor Guvernului, Editura Mirton, Timişoara, 2005

2.      Valentin Cârstea, Dumitru Nicolcioiu - Fiscalitatea impozitelor şi taxele locale, Editura Dalami, Caransebeş, 2005

3.      Constantin F. Popescu - Determinarea şi evaluarea prejudiciilor corporale. Studiu teoretic de practică judiciară, Editura Dalami, Caransebeş, 2005

 

 

2004

 

1.      Valentina Deleanu, Corina Negruţiu - Dreptul muncii, Vol. I, Editura Europa Nova, Lugoj, 2004

 

 

2003

 

1.      Carmella Augustin - Dreptul transporturilor, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003

2.      Livius-Petru Bercea - Itinerare stilistice, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003

3.      Nicolae Buzatu, Dumitru Cornean, Cristian Cărpinean - Criminalistică, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003

4.      Alexandru Crişan, Minodora Lache - Drept comunitar şi instituţii comunitare, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003

 

 

2002

 

1.      Ioan Adam - Drept civil - Teoria generală a obligaţiilor, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002

2.      Livius-Petru Bercea - Terminologia juridică românească: repere semantice şi etimologie, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002

3.      Adriana Corhan - Curs teoretic şi practic de dreptul familiei, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002

4.      Alexandru Crişan - Drept administrativ, Partea I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002

5.      Alexandru Crişan - Drept administrativ, Partea a II-a, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002

 

 

2001

 

1.      Adriana Corhan - Drept civil. Succesiuni, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001

2.      Alexandru Crişan - Drept administrativ, Partea a II-a, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001

3.      Sergiu Deleanu - Drept comunitar al afacerilor, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001

4.      Vasile Dobrinoiu - Culegere de speţe comentate, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001

5.      Gheorghe Pinteală - Circumstanţele cu relevanţă penală şi tratamentul lor în legea penală română, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001

6.      Gheorghe Pinteală - Speţe, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001

7.      Emil Poenaru - Drept civil - Teoria generală - Persoanele, Fascicula I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001

8.      Nicolae Voiculescu - Dreptul muncii, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001

 

 

2000

 

1.      Ioan Adam - Curs de drept civil - Succesiuni, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

2.      Livius-Petru Bercea - Lexicul juridic românesc, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

3.      Valentin Cârstea - Drept financiar public, Vol. I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

4.      Dumitru Cornean - Drept procesual penal, Vol. I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

5.      Alexandru Crişan - Drept administrativ, Partea I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

6.      Ion Deleanu - Instituţii şi proceduri constituţionale, Vol. I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

7.      Ion Deleanu - Instituţii şi proceduri constituţionale, Vol. II, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

8.      Valentina Deleanu - Dreptul muncii, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

9.      Vasile Dobrinoiu - Drept penal - partea specială, Vol. I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

10.  Vasile Dobrinoiu - Drept penal - partea specială, Vol. II, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

11.  Ioan Leş - Drept procesual civil, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

12.  Cristinel Murzea - Noţiuni de proprietate intelectuală, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

13.  Constantin Preda - Dreptul transporturilor, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

 

 

1999

 

1.      Dumitru Cornean - Constrângerea în drept, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000

2.      Sergiu Deleanu - Drept internaţional privat, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999

3.      Adi Oroveanu Hanţiu - Drept procesual penal. Parte specială, Ediţie revizuită, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999

4.      Emil Poenaru - Curs de drept civil, Fascicula I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999

5.      Emil Poenaru - Introducere în drept civil, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999

6.      Ioan Popescu - Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999

7.      Marinela Tudor - Drept comercial şi financiar, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999

 

 

1998

 

1.      Adriana Corhan - Dreptul concurenţei comerciale, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1998

2.      Alexandru Crişan - Drept administrativ, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1998


 

DRAGAN GROUP